Kradzież, która jest zbezczeszczeniem

Zastępca Naczelnego

Nie ustają próby kradzieży eksponatów i elementów wyposażenia z byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Na szczęście większość takich przypadków jest błyskawicznie wychwytywana przez straż muzealną i policję.

Ostatnio zatrzymano dwoje Węgrów: 30-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę wkładających do plecaka jedną cegłę z ruin krematorium nr 2. Zauważyła ich para angielskich turystów, którzy powiadomili natychmiast ochronę.

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że postawiono im zarzuty z artykułu 294 paragrafu 2 kodeksu karnego, czyli o kradzież rzeczy stanowiącej dobro o ogólnym znaczeniu dla kultury, Węgrzy dobrowolnie poddali się jednak karze roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i 1,5 tysiąca złotych grzywny od osoby. Karą ma być także podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na miesiąc na tablicy w sądzie.

W regulaminie zwiedzania i przebywania w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau jest zapis, że wszystkie znajdujące się na jego terenie zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia i niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum i będących pod jego ochroną”

– czytamy w depeszy PAP.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte