„100 dni trzeźwości na 100-lecie niepodległości”

PAC

Fot. YT

Bo gdy ktoś prawda – alkoholik
to wiesz, że Polak i katolik. (…)
W całej Europie przecież wiedzą,
od Morza Czarnego
do La Manche’a,
że w Polsce dzieci tylko j e d z ą,
dorosły – z a k a n s z a!


Tym dwóm fragmentom wiersza Mariana Załuckiego postanowił wydać bój Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych występując z tytułową inicjatywą.

 

Nie wolno nam stać z boku i biernie się przyglądać. Nie wolno bać się obcego, potężnego alkoholowego lobby”

– wyjaśnił w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” przewodniczący Zespołu ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

Inauguracja nastąpi dokładnie sto dni przed rocznicą odzyskania niepodległości, czyli w pierwszą sobotę sierpnia, który od dawna jest w kalendarzu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce miesiącem trzeźwości.

 

Zachęcamy wszystkich, by szczególnie w okresie od 4 sierpnia do 11 listopada zachowali trzeźwość. Jest to tylko 100 dni ofiary dla Polski. Nasi przodkowie ponosili znacznie cięższe trudności dla Ojczyzny. Pokażmy, że nas stać na ten dobrowolny post dla dobra Polski i naszego Narodu”

– powiedział gazecie członek Zespołu ojciec Oskar Puszkiewicz.

 

W Polsce żyje milion dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a 3 mln pije ryzykownie i szkodliwie. Prawie 11 tys. Polaków rocznie umiera z powodu nadużywania alkoholu. Nigdy w historii nie było tak dużego spożycia mocnych trunków. Statystyczny Polak spożywa około 10 litrów mocnego alkoholu rocznie”

– czytamy w „ND”.

Jubileusz odzyskania niepodległości przez Polskę stanowi znakomitą okazją, żeby podjąć to ambitne wyzwanie dla dobra kraju.

 

Jest to symboliczne pokazanie wolności wewnętrznej Polaków, której zewnętrznym przejawem będzie studniowa abstynencja od napojów alkoholowych. Nadużywanie alkoholu niesie wiele łez, cierpienia i bólu rodzinom. Bardzo często doświadczają tego dzieci, bezbronne, niewinne ofiary, które niosą piętno przez całe życie. Alkohol to nie tylko straty moralne i duchowe, nie tylko cierpienie, ale też wymierne koszty, to miliardy złotych, które nie wspierają gospodarczego i społecznego rozwoju Ojczyzny, ale idą na pokrycie strat, które są generowane z powodu nadużywania napojów alkoholowych. Każda złotówka wpływająca do budżetu państwa ze sprzedaży alkoholu kosztuje nas potem 4 zł w innych dziedzinach życia: w leczeniu skutków nadużywania alkoholu, w stratach związanych z wypadkami drogowymi po spożyciu alkoholu, w leczeniu uzależnień. Trzeba tworzyć prawo przyjazne wychowywaniu w trzeźwości. Trzeba przeciwstawić się potężnym alkoholowym lobby”

– wytłumaczyła na łamach gazety sens trudnego dla przeciętnego Polaka wyrzeczenia konsultor Zespołu i współautorka Narodowego Programu Trzeźwości Agnieszka Muzyk.

W liście skierowanym do uczestników odbytego w dniach 21-23 września ubiegłego roku Narodowego Kongresu Trzeźwości papież Franciszek napisał, że w Polsce działa wielu sprzedawców fałszywych iluzji, liczne są też środowiska zarabiające na słabości bliźnich: producenci i sprzedawcy alkoholu, przemysł medialno-reklamowy. Bp Tadeusz Bronakowski podkreślił, że dziś używane są bezwzględne metody promocji alkoholu, które sięgają nawet po symbole narodowe.

 

Spójrzmy tylko, jak bezwzględnie wielkie koncerny wykorzystują barwy narodowe do promocji piwa. To wielki wstyd, że w roku niepodległości biało-czerwona flaga służy promocji patologicznych zachowań. Ustawa o symbolach narodowych powinna jasno wskazywać, że nie można ich w żadnej formie wykorzystywać do promowania tego, co niszczy Polaków. Wielki problem stanowią również reklamy. Dziś przyglądamy się codziennie wszechobecnej reklamie piwa i nie protestujemy. Polak spożywa już prawie 100 litrów piwa, tak działa 2,5 tys. godzin reklamy rocznie. Wmówiono dorosłym i młodzieży, a nawet dzieciom, że nie jest to napój groźny”

 

– powiedział „Naszemu Dziennikowi”.

Agnieszka Muzyk jest przekonana, że inicjatywa „100 dni trzeźwości na 100-lecie niepodległości” doskonale i twórczo wpisuje się w realizację duchowego testamentu i wcielania w życie nauki Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte