Ministerstwo Cyfryzacji: nie daj się nabrać na RODO. Nie ma obowiązkowych certyfikatów!

Zastępca Naczelnego1

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na konieczność zachowania najwyższej ostrożności w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem Państwa organizacji do RODO.Z informacji, jakie otrzymujemy wynika, że obok licznych wiadomości informujących Państwa o przetwarzaniu danych osobowych są również takie, które mogą być ukierunkowane na oszustwa. Do wiadomości takich należą w szczególności:

– Informacje zawierające linki bądź załączniki z dokumentami z których skorzystanie zapewnić ma pozornie pełną zgodność z RODO, a faktycznie może skutkować zainstalowaniem tzw. wirusa na Państwa urządzeniu.

Co zrobić, gdy taką wiadomość dostaniemy?

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią. Nie należy reagować na wiadomości lub SMS-y z niewiadomego lub podejrzanego źródła.

– Oferty usług doradczych w obszarze ochrony danych osobowych z informacją, że odmowa skorzystania z usług skutkować może złożeniem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może to być próba oszustwa

Nieprawdziwe informacje o prawnej konieczności nabycia szaf zapewniających zgodność z RODO, krat w oknach, szczególnych kategorii niszczarek, nakładek na ekrany monitorów, kłódek oraz innych dedykowanych RODO rozwiązań. RODO nie stawia takich wymogów.

– Informacje o obowiązkowych egzaminach na Inspektorów Ochrony Danych, obowiązkowych certyfikatach oraz obowiązkowych szkoleniach. RODO nigdzie nie mówi o obowiązkowych egzaminach czy szkoleniach.
Jednocześnie wszystkim administrującym danymi osobowymi zwracamy szczególną uwagę na sposób realizacji obowiązków wynikających z RODO.

– Kierowane w ostatnim czasie liczne wiadomości informujące Państwa klientów, usługobiorców itd. o przetwarzaniu danych, powinny co do zasady być kierowane na adres mailowy adresata takiej wiadomości.

Wysyłanie takich informacji np. do wszystkich klientów, bez dodania ich adresów email lub wysyłanie tzw. kopii ukrytej może się wiązać z naruszeniem przepisów RODO.

Informator – RODO

Źródło: MC

  1. ekolog [email protected] wp.pl
    | ID: e1e886e9 | #1

    Jeśli nie było lustracji po 1989r RODO nie obwiązuje dane osobowe nie są ujazmione Ustawa która daje prawo odszkodowanja finasowe wtrdy
    zamyka dane osobowe do wykorzstania marketingowe nie prawda ze są dane osobowe tajne w Urzędach Miast i Gmin czy Powiatach lub Urzędch Statystyki Ludnosci 1/3 społeczenstwa wie o danych osobowych tam gdzie jest władza dwuwładza czwartej władzy [email protected] / 0-15
    protezy PRL -Lenie -Jelenie łas-róza dzika majo ludzie pierdolca ukradli baby atest lotnikom kołyska przedszkolu tyko wybicje z głowy wagony sianie warzyw brukiew buraki czerwone Tyko uratuje Polske Władza od dolna w Urzędach Miast i Gmin Sądy robocze skład; ławnik radny mopsy strazak + sołtys na wsiach lustracja

Komentarze są zamknięte