Opole: kampania informacyjno – edukacyjna ,,Maj miesiącem życzliwości“- II edycja 2018 r.

Zastępca Naczelnego

Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu“ po raz drugi w miesiącu maju przeprowadza kampanię informacyjno – edukacyjną ,,Maj miesiącem życzliwości“- II edycja 2018 r.

W ramach ww. kampanii już w styczniu 2018 r. zostały ogłoszone trzy konkursy skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Opola. tj.: na logo kampanii ,,Maj miesiącem życzliwości”, na plakat ,,Maj miesiącem życzliwości 2018″ oraz na spot informacyjny,,Maj miesiącem życzliwości 2018″.

Laureatami w powyższych konkursach zostali:

 – logo kampanii ,,Maj miesiącem życzliwości 2018 rok“
Zwyciężyła Praca Autorów: Aleksandra Jarosz – Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, ul. Tadeusza Kościuszki 43, 45-001 Opole, Kajetan Parkitny- Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów, ul. Mjr. Hubala 2, 45-267 Opole

 – plakat kampanii ,,Maj miesiącem życzliwości 2018 rok“
w kategorii przedszkole zwyciężyła praca grupowa Autorów: Maciej Franczak, Marta Litwin, Filip Skiba, Maja Kostrzewa, Paulina Bierecka, Adam Krajs – Przedszkole Publiczne Nr 54 w Opolu, ul. Hubala 19, 45-266 Opole
W kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne zwyciężyły 3 praca Autorów: Aleksandra Jarosz – Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, ul. Tadeusza Kościuszki 43, 45-001 Opole, Kajetan Parkitny – Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów, ul. Mjr. Hubala 2, 45-267 Opole

Ze względu na wyjątkowość pracy, której charakter według Jurorów zachęci do kształtowania właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych i seniorów oraz przyczyni się do wzrostu poziomu świadomości społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych i seniorów Jurorzy postanowili przyznać specjalną nagrodę w tej kategorii dla: Ewy Tuła -Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
– spot informacyjny kampanii ,,Maj miesiącem życzliwości 2018 rok“
Zwyciężyła Praca Autorów: Aleksandra Jarosz – Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, ul. Tadeusza Kościuszki 43, 45-001 Opole, Kajetan Parkitny, Mateusz Warzyc – Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów, ul. Mjr. Hubala 2, 45-267 Opole.

Autorzy prac w powyższych konkursach mieli zachęcić młodych ludzi do wzrostu świadomości i edukacji w kwestii zachowań dzieci wobec osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.

Głównym celem kampanii jest wzrost świadomości i edukacji grupy docelowej (dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z miasta Opola) poprzez czynny udział w kampanii oraz bezpośredni jej odbiór. Kampania ma za zadanie poruszać kwestie zachowań dzieci wobec osób starszych i niepełnosprawnych m.in. poprzez:

liczne wystawy wyróżnionych prac w ramach kampanii, wspólne spotkania edukacyjno – informacyjno dzieci i młodzieży z seniorami np. w Centrum Informacyjno -Edukacyjnym ,,Senior w Opolu” oraz w szkołach z terenu miasta Opola, promowanie zwycięskiego spotu na stronie Internetowej Urzędu Miasta Opola: www.opole.pl oraz stronie Internetowej Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,, Senior w Opolu”: www.seniorwopolu.pl,
promowanie Kampanii podczas XX Opolskich Dniach Seniora.
W 2017 r. odbyła się I (pilotażowa) edycja ww. kampanii którą charakteryzowały trzy zwroty: Proszę, Przepraszam, Dziękuję… .

Organizatorzy ww kampanii chcą aby ww. kampania informacyjna, która porusza tak ważne kwestie jak wrażliwość i właściwe zachowanie wobec osób niepełnosprawnych i starszych na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w mieście Opolu.

Patronatem honorowym ww. kampanię objął Prezydent Miasta Opola – Pan Arkadiusz Wiśniewski.

za www.opole.pl

Komentarze są zamknięte