Łącznie 20 tys. grzywny grozi zatrzymanym za organizację rajdów quadami po lasach

Zastępca Naczelnego

Niemal 40 zarzutów prawdopodobnie usłyszą dwaj mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, którzy organizowali rajdy po lasach Nadleśnictwa Piotrków (RDLP w Łodzi) – poinformowały Lasy Państwowe.Mężczyźni wielokrotnie organizowali rajdy quadami po lasach od listopada 2017 r. Straż Leśna rejestrowała ich „wyczyny” za pomocą monitoringu, jednak brak tablic rejestracyjnych uniemożliwiał identyfikację i zatrzymanie sprawców wykroczeń.

Jak podkreślono w komunikacie Lasów Państwowych, dopiero zgromadzony materiał dowodowy i współpraca pomiędzy Strażą Leśną i policją pozwoliły na ujęcie rajdowców. Prawdopodobnie odpowiedzą oni na blisko 40 zarzutów za wykroczenia popełnione od listopada 2017 r.

– Poza koniecznością naprawy wyrządzonych szkód, czyli uszkodzonych dróg leśnych i urządzeń melioracyjnych, grożą im grzywny o łącznej wartości ok. 20 tys. zł – poinformowano w komunikacie.

Lasy Państwowe przypominają, że wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest zabroniony zgodnie z ustawą o lasach (art. 29), ale jest także naruszeniem art. 161. kodeksu wykroczeń i za taki czyn grozi grzywna.

Często lasy są także monitorowane, tak jak . – Uczestnicy tego typu, nielegalnych rajdów nie tylko zagrażają przyrodzie, ale także stanowią zagrożenie dla innych osób wypoczywających w lesie – podkreślili pracownicy Lasów Państwowych.

W ubiegłym roku strażnicy leśni zarejestrowali ponad 40 tys. przypadków bezprawnego korzystania z lasu. To wzrost o ponad 5 tys. w porównaniu do 2016 r. Wśród przypadków nielegalnego korzystania z lasu duży odsetek stanowiły te związane z bezprawnymi wjazdami do lasu.

Źródło: www.lasy.gov.pl

Komentarze są zamknięte