Sebastian Juraszek absolwent ZSTiO w gronie najlepszych mechatroników w kraju

Zastępca Naczelnego

Sebastian Juraszek, absolwent Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu z nagrodą w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2017 w kategorii „technik mechatronik”.Podczas uroczystości, która odbyła się w murach placówki oficjalnie gratulowali mu: Józef Gisman – wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Aurelia Stępień – kierownik wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, Bogusław Przychocki – prezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Opolu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

– Promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, na uczelniach

oraz w społeczeństwie oraz uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich – przypomniała cele konkursu dyrektor Maria Staliś.

 

Prezes Bogusław Przychocki wręczając Sebastianowi Juraszkowi wyróżnienie podkreślił, że jest pełen uznania dla osiągnięć technicznych i wyników osiągniętych przez mechatronika z ZSTiO. Rywalizacja była zacięta, a Sebastian jako jedyny z województwa opolskiego otrzymał to wyróżnienie. Na ręce dyrektor Marii Staliś złożył też list gratulacyjny.

– Dzięki wsparciu nauczycieli przedmiotów zawodowych – Bernarda Barona, Krzysztofa Popieli zdobywałem niezbędną wiedzę, by realizować swoje pomysły. Dzięki pomocy finansowej firmy Magna S.A. zbudowałem robota mobilnego z systemem sterowania „Szerszeń V2”. Zachęcam swoich młodszych kolegów, by umiejętnie wykorzystywali czas w technikum, by zgłaszali swoje pomysły i startowali w konkursach i olimpiadach – mówił Sebastian Juraszek.

Na koniec zaprezentował wszystkim uczestnikom swoje projekty, nad którymi pracował będąc uczniem ZSTiO. Podzielił się z zebranymi refleksją, że już w III klasie technikum zaczął myśleć o własnej ścieżce rozwoju zawodowego i prowadzeniu własnej działalności z zakresu automatyki przemysłowej. Obecnie Sebastian jest studentem I roku Automatyki i Robotyki na Politechnice Opolskiej i rozpoczyna własną działalność.

Oprac. al

Komentarze są zamknięte