Zaproszenie: za „próbę zerwanie jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji ustroju PRL”

Zastępca Naczelnego

W środę, 20 XII 2017 o godzinie 9:00 odbędzie się precedensowa rozprawa, w procesie, w którym pokrzywdzonym jest pan Tadeusz Stański – skazany 8 października 1982 roku, w pierwszym procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej na karę 5 lat więzienia za „próbę zerwanie jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji ustroju PRL”.Przedmiotem oskarżenia jest ściganie zbrodni komunistycznej polegającej na brutalnych pobiciach więźniów politycznych KPN i NSZZ „Solidarność” przez strażników więziennych w Zakładzie Karnym w Barczewie w 1984 roku.

Wydarzenia te opisane zostały zapewne najbardziej obszernie przez pana dr Jerzego Kropiwnickiego – wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” – w formie wspomnień zatytułowanych „Zapis protestu”, wydanych techniką powielaczową w 1986 roku.

Zapraszamy gorąco media oraz publiczność do sali numer 521 A, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotów, przy ulicy Ogrodowej 51 w środę, 20 XII 2017 o godzinie 9:00

Adam Słomka

Komentarze są zamknięte