Gminy poszerzające swoje granice będą miały łatwiej!

Niezależna Gazeta Obywatelska

Weszła oczekiwana zmiana dla gmin, które chcą zmienić swoje granice administracyjne. Od dziś w przypadku „zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.” – czytamy zmieniony przepis ustawy o samorządzie gminnym. Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego ustanowione przez organ gminy przed zmianą granic, będą teraz ” w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, stają się aktami prawa miejscowego gminy, do której ten obszar został włączony i obowiązują do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ tej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy”, a w części dotyczącej obszaru, który nie został wyłączony z tej gminy, pozostają w mocy. Zmiany ta jest zapewne wynikiem m.in. poszerzenia granic Opola. Miasto musi na nowo opracować wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego na przyłączonych terenach.

tk

Komentarze są zamknięte