Opole w czołówce najlepszych samorządów w Polsce!

Zastępca Naczelnego

Opole zalicza ogromny sukces podczas XIII edycji Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Stolica regionu jako jedyna w Polsce znalazła się w czołówce dwóch kategorii.

Czwarte miejsce w rankingu najlepszych samorządów zostało przyznane za zrównoważony miasta, natomiast trzecie miejsce Opole wywalczyło za najlepsze wykorzystanie funduszy unijnych. Nagrody podczas uroczystej gali odebrali prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz Małgorzata Stelnicka, naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

-To wielkie wyróżnienie dla Opola, bo to najważniejszy ranking samorządowy, a kapituła przyznająca nagrody składa się z wielu autorytetów. W rankingu znaleźliśmy się tak wysoko jako jedyna gmina z Opolszczyzny, na dodatek jesteśmy na szczycie w dwóch kategoriach jednocześnie – podkreśla prezydent Arkadiusz Wiśniewski

Tak procentuje systematyczna ciężka praca i kolejne potwierdzenie tego, że mam dobry pomysł na Opole. Nagrodę dedykuję mieszkańcom – dodaje prezydent.

Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy

i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. Wyróżniane są te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość. Dodatkowo przyznano także nagrody: „Innowacyjny Samorząd” – dla gmin i miast, które w najlepszy sposób odpowiadają na wyzwania gospodarki opartej o wiedzę, świadczą coraz więcej e-usług, zapewniają szkołom sprzęt IT, a uczniom i mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu, a także „Europejski Samorząd”, dla gmin i miast, które uzyskały największe dochody z funduszy UE oraz podpisały nowe umowy na dotacje z funduszy strukturalnych.

Samorządy nagradzane są w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Laureaci wskazywani są przez Kapitułę, w skład której wchodzą m.in. premier Jerzy Buzek (Przewodniczący), redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita” Bogusław Chrabota, wiceminister finansów Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski czy dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP Paweł Tomczak.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte