Andrzej Wąsowicz nie jest już wiceprezesem PZN. Zadziałała ustawa dezubekizacyjna dot. ludzi sportu.

Zastępca Naczelnego

Wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego, Andrzej Wąsowicz, złożył pisemną rezygnację. Utracił też funkcję Dyrektora Wykonawczego Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, który otworzy sezon 2017/2018.

Wąsowicz udzielił wypowiedzi Polskiemu Radiu. Jako powód rezygnacji podał nową ustawę o sporcie. „Nakazuje lustrację, której się nie poddałem i siłą rzeczy napisałem rezygnację, bo nie chcę się w to bawić” – powiedział.

„W związku ze złożonym pisemnym oświadczeniem przez wiceprezesa Pana Andrzeja Wąsowicza o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie PZN, zgodne treścią par. 26 ust 13 Statutu PZN, Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego przyjął pisemną rezygnację. Jednocześnie Zarząd PZN informuję, że z dniem złożenia rezygnacji ustaje członkostwo Pana Andrzeja Wąsowicza w Zarządzie PZN. Na podstawie złożonej rezygnacji z członkostwa Zarządu PZN przez Pana Andrzeja Wąsowicza, Zarząd PZN odwołał Pana Andrzeja Wąsowicza z funkcji Dyrektora Wykonawczego PŚ w skokach narciarskich w Wiśle, powołując na to stanowisko Sekretarza Generalnego PZN dr. Tomasza Wieczorka.” – cztamy na stronie Polskiego Związku Narciarskiego.

Zmiana Dyrektora Wykonawczego nie powinna mieć wpływu na organizację zawodów PŚ w Wiśle. Rezygnacja Wąsowicza z pełnionych funkcji jest jednak dużą niespodzianką.

oprac. WuEs

Komentarze są zamknięte