Samorządy Śląskiego i Opolskiego wręczyły nagrody im. Karola Miarki

Zastępca Naczelnego

Władze woj. śląskiego i opolskiego po raz 35. wręczyły nagrody im. Karola Miarki, przyznawane za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. Tym razem uhonorowano m.in. biskupa ewangelickiego, pisarza, ekonomistkę i dyrektora biblioteki.Wicemarszałek woj. opolskiego Stanisław Rakoczy podkreślił, że nagroda ma na celu przywracanie i utrwalanie wartości kultury. „Pamięć jest podstawą naszej tożsamości” – zaznaczył.

Członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik zauważył, że nagroda im. Miarki – która powstała na długo przed wprowadzeniem współczesnej samorządności w Polsce – łączy dwa województwa, a jednocześnie integruje wewnętrznie Śląskie – które nie regionem jednorodnym. „Nic tak nie łączy jak kultura” – przekonywał Mercik.

Samorząd województwa opolskiego przyznał nagrodę im. Miarki profesor Uniwersytetu Opolskiego Urszuli Łangowskiej-Szczęśniak, dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu Tadeuszowi Chrobakowi i Jackowi Wawrzynkowi – przewodniczącemu kapituły Fundacji Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków.

Samorząd woj. śląskiego przyznał w tym roku nagrodę Andrzejowi Niedobie, biskupowi Marianowi Niemcowi i Mirosławowi Zwolińskiemu. Niedoba jest publicystą i dramaturgiem, autorem reportaży oraz sztuk teatralnych.

Ks. Niemiec jest biskupem diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, od 2014 r. jest także proboszczem parafii ewangelickiej w Katowicach. Jest znany z aktywności w dziedzinie nie tylko religii i ekumenizmu, ale też działalności społeczno-kulturalnej.

Z kolei Zwoliński należy do najbardziej znanych przewodników krajoznawczych po regionie częstochowskim i od dziesięcioleci znanym działaczem PTTK. Jest autorem wielu publikacji, a także odczytów i wykładów na temat zabytków i walorów turystycznych regionu częstochowskiego, w tym Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

Nagrodę otrzymują osoby, które upowszechniają wiedzę i kulturę, wzbogacając dorobek regionu. Dotychczas uhonorowano nią ok. 170 osób.

Karol Miarka (1825-1882) był polskim działaczem narodowym na Górnym Śląsku. Pracował jako organista i nauczyciel, angażując się w obronę polskich dzieci przed germanizacją. Był prześladowany przez władze niemieckie za działania na rzecz umocnienia polskiej tożsamości narodowej i podniesienia poziomu oświaty.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Komentarze są zamknięte