Dzień Wszystkich Świętych: Czas refleksji i zadumy. Przeczytaj wiersze!

Zastępca Naczelnego

 „Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta

Dla tych którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze kołysze wiatr. Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem i niebo jesienne u góry. Dla nich harcerskie warty i chorągiewek gromada, i dla nich ten dzień – pierwszy dzień listopada.

Jan Twardowski „Żal” [fragm.] Żal że się za mało kochało Że się myślało o sobie Że się już nie zdążyło Że było za późno

„Dzień zaduszny” – Brzechwa Jan. Kiedy miedzianą rdzą pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki, zgadujemy, czego od nas obłoki chcą, smutniejące w dali swojej wysokiej. Na siwych puklach układa się babie lato, na grobach lampy migocą umarłym duszom, już niedługo, niedługo czekać nam na to, już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyruszą. Jeżeli życie jest nicią – można przeciąć tę nić, i odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie… Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć, gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej! 

Komentarze są zamknięte