3 obieg.pl: Bałtyk pod ochroną

Zastępca Naczelnego

Ponad milion euro na poprawę stanu środowiska południowego Bałtyku. Politechnika Gdańska została liderem projektu „RBR – Reviving Baltic Resilience” w ramach programu Interreg South Baltic. Zespół pod kierownictwem prof. Jana Hupki z Katedry Technologii Chemicznej będzie rozwijać technologie umożliwiające poprawę stanu środowiskowego regionu bałtyckiego, a przede wszystkim wód Bałtyku.

Partnerzy projektu realizują prace skupione wokół czterech obszarów związanych z budową instalacji pilotowych. Dotyczą one zmniejszenia emisji spalin przez jednostki pływające napędzane silnikiem Diesla, technologii oczyszczania wód Bałtyku z drobnych zanieczyszczeń (głównie plastików), oczyszczania odcieków ze składowisk trafiających pośrednio i bezpośrednio do morza oraz fitoremediacji (oczyszczania) zaolejonych gleb w strefie brzegowej.
– Głównym zadaniem Politechniki Gdańskiej, poza kierowaniem projektem, jest opracowanie i implementacja nowego silnika napędzanego Eterem Dimetylowym, paliwem przyszłości, którego zastosowanie daje znacznie mniejszą emisję spalin niż w przypadku stosowania oleju napędowego. Ponadto PG jest zaangażowana w prace nad instalacją do oczyszczania odcieków ze składowisk, w ścisłej współpracy z partnerami szwedzkimi: NSR AB oraz Industrial Development Center South – wyjaśnia prof. Jan Hupka, kierownik Katedry Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego PG oraz kierownik projektu.
Całkowity budżet RBR – Reviving Baltic Resilience wynosi 1 487 470,59 euro (w tym budżet PG 311 470,59 euro), z czego 1 189 950,00 euro (w tym 264 750,00 euro dla Politechniki Gdańskiej) to dofinansowanie z Programu Interreg Południowy Bałtyk. Celem tego programu jest zwiększenie potencjału rozwojowego południowej części Morza Bałtyckiego poprzez współpracę lokalnych i regionalnych instytucji z Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji. Umowę dotyczącą wsparcia projektu RBR podpisał prorektor PG ds. nauki, prof. Janusz Smulko.
Porozumienia zawarte w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyły w sumie trzech projektów międzynarodowych realizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego. Oprócz Reviving Baltic Resilience, którego liderem jest Politechnika Gdańska, obejmują one promocję turystyki (Uniwersytet Gdański) oraz opracowanie strategii marketingowych dla małych i średnich firm sektora morskiego (Międzynarodowe Targi Gdańskie).
Partnerami regularnymi projektu RBR są Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Uniwersytet Kłajpedzki (Litwa), Gmina miejska Połąga (Litwa), Uniwersytet Linneusza (Szwecja), Industrial Development Center South (Szwecja), zakład utylizacji odpadów KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare (Szwecja) i NSR AB (Szwecja). Partnerzy stowarzyszeni to Zarząd Portu Gdańskiego SA, Uniwersytet Lipawski (Łotwa), CleantechInn (Szwecja) i IMCG (Szwecja). Zakończenie projektu przewidziano na 20 czerwca 2020 roku.

Pawel Pietkun, oprac. W.S

 

Komentarze są zamknięte