Ministerstwo Zdrowia apeluje o niezażywanie jodu na własną rękę

Autor Obywatelski

Nie należy przyjmować preparatów z jodem na własną rękę – apeluje resort zdrowia wskazując, że na terenie elektrowni atomowej w Belgii nie doszło do awarii.

Resort zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej komunikat Państwowej Agencji Atomistyki, który ta wydała w związku z sytuacją elektrowni jądrowej w Belgii.

„W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa belgijskiej elektrowni jądrowej Tihange, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że na terenie elektrowni nie doszło do awarii, a w związku z tym nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne. Dystrybucja tabletek ze stabilnym jodem na terenie okolic elektrowni jest działaniem wynikającym z polityki bezpieczeństwa i nie wynika z jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Dzięki temu mieszkańcy są wyposażeni w środki bezpieczeństwa, gdyby do awarii doszło w przyszłości”.

Ministerstwo podkresla, że w związku z powyższym nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem na własną rękę.

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).”

mp/oprac. W.S

Komentarze są zamknięte