Reforma oświaty w regionie. Samorządy poradziły sobie z trudnościami. Prawie nikt nie straci pracy

Autor Obywatelski

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zadaliśmy pytania związane z reformą oświaty, w największych miastach Opolszczyzny, czyli w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie i Brzegu. Okazuje się, że samorządy doskonale poradziły sobie z reformą, z której wynika likwidacja gimnazjów. Okazuje się także, że praktycznie żaden nauczyciel nie musi się obawiać utraty pracy. A zmiany? No cóż, nikt ich nie lubi, zwłaszcza, gdy są one niekorzystne. Bardzo kompleksowej odpowiedzi udzielił urząd miasta Opole i Kędzierzyn-Koźle i Nysa.

Opole
W odpowiedzi na zapytanie mailowe z dnia 25.08.2017 r. informuję, że Wydział Oświaty dysponuje obecnie  danymi szacunkowymi w zakresie  przewidywanego  przez szkoły  zmniejszenia  zatrudnienia, wg których planowane wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na  zmiany organizacyjne  w związku z reformą oświaty (likwidacja gimnazjów) dotyczy  9  nauczycieli  +  3 nauczycieli, wobec których planowane jest  przejśie w stan nieczynny  (umowa zakończy się wówczas 28.02.2018r). Dane te   (opracowane na podstawie informacji przekazanych przez szkoły w miesiącu czerwcu br.)  mogą  ulec zmianie w związku z trwającym jeszcze ruchem dotyczącym  organizacji nowego roku szkolnego 2017/2018.

W celu zminimalizowania zwolnień od początku realizowana jest przy wsparciu Wydziału Oświaty polityka kadrowa polegająca na jak najsprawniejszym rozlokowaniu kadry pedagogicznej w okresie wdrażania  reformy oświaty  tj. zmniejszenie godzin ponadwymiarowych,  uzupełnianie  etatu nauczyciela w innej szkole, przeniesienie do innej szkoły (za zgodą nauczyciela),  ograniczenia wymiaru etatu (zazwyczaj są to  nieznaczne obniżki). Z dużym wyprzedzeniem przeprowadzone zostały narady i spotkania z dyrektorami szkół oraz analizy mające na celu przygotowanie do ww. działań  kadrowych. Wydział pośredniczył też we wskazywaniu wolnych godzin dydaktycznych do wykorzystania w poszczególnych szkołach. W celu redukcji zwolnień  dyrektorzy niektórych szkół (we współpracy z wydziałem oświaty) są jeszcze w trakcie uzgodnień z nauczycielami dot. przeniesień nauczycieli do innej szkoły lub uzupełniania etatów w innej szkole.

Ponadto podjęto wcześniej  działania systemowe mające na celu racjonalizację sieci szkół w związku z reformą oświatową w wyniku których; 2 gimnazja zostały przekształcone w licea ogólnokształcące, 2 gimnazja zostały przekształcone w szkoły podstawowe (w tym jedno dla dorosłych funkcjonujące  w Zespole Szkół), a 1 gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Zmiany w zakresie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego oparto o analizę uwarunkowań demograficznych, kadrowych i organizacyjnych, z uwzględnieniem infrastruktury oświatowej, dążąc do optymalizacji  z punktu widzenia uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. W odniesieniu do  nauczycieli   znaczenie ma zminimalizowanie skutków kadrowych procesu wygaszania gimnazjów, wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej gimnazjów w organizacj kształcenia w klasach VII-VIII szkół

 

podstawowychi oraz tworzenie szans dla twórczych, kreatywnych nauczycieli poprzez  poszerzenie  oferty licealnej Miasta Opola.

Irena Koszyk, Naczelnik Wydziału Oświaty, Urząd Miasta Opola

Kędzierzyn-Koźle

Wchodząca w życie reforma oświaty doprowadzi stopniowo do wygaszenia gimnazjów. Przez najbliższe dwa lata nauczyciele nie powinni się jednak obawiać o pracę. Liczba etatów nie powinna ulec zmianom. Od roku szkolnego 2019/2020 zabraknie jednego poziomu edukacyjnego, czyli gimnazjów. Dodatkowo liczba godzin lekcyjnych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów będzie zależeć od kształtu podstawy programowej. – Jednak po to mamy te dwa lata, żeby tak przygotować szkoły, aby liczba zwolnień była jak najmniejsza. W tej kwestii współpracujemy również ze starostwem powiatowym, aby przyjęli nauczycieli, dla których zabraknie etatów w podstawówkach, do szkół ponadgimnazjalnych – zapewnia zastępca prezydenta Wojciech Jagiełło.

Nowy rok szkolny w miejskich przedszkolach rozpocznie 1815 dzieci. W ubiegłym roku było ich o 20 mniej. Z kolei w szkołach podstawowych naukę rozpocznie 4397 uczniów (+1), choć ich liczba do 1 września może ulec zmianie.

Kończące się wakacje były również dobrym momentem na przeprowadzenie wielu remontów i prac budowlanych w miejskich placówkach oświatowych. Ich łączny koszt wyniósł 2 mln 250 tys. złotych. Najważniejszymi były m.in. te przeprowadzone w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Sławięcicach, gdzie wyremontowano dach oraz sanitariaty. Od września ze zmodernizowanej instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania będą korzystać użytkownicy Publicznego Przedszkola nr 2.

Nysa

Zmiany strukturalne, które objęły szkoły podstawowe i gimnazja spowodowały decyzję o włączeniu gimnazjów do istniejących szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nysa. W roku szkolnym 2017/2018 nie istnieje zagrożenie całkowitą utratą pracy – część nauczycieli gimnazjalnych uzupełnia etaty w innych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, kilka osób będzie zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przewidując niebezpieczeństwo utraty pracy przez nauczycieli wygaszanych gimnazjów, Gminny Zarząd Oświaty w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadził analizę arkuszy i możliwości uzupełnień etatów w szkołach gminnych, które na skutek reformy zwiększały liczbę oddziałów (miejskie i wiejskie szkoły podstawowe) oraz w przedszkolach. Na podstawie tej analizy wskazywano godziny „wolne”, które pozwoliły na uzupełnienie etatów. Takie działanie było możliwe dzięki współpracy dyrektoró

w placówek oświatowych oraz dzięki temu, że nauczyciele mają kwalifikacje do nauczania różnych przedmiotów i dodatkowe kwalifikacje w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Na podstawie analizy projektów arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2017/2018 (stan na 15 czerwca 2017 roku) w szkołach prowadzonych przez gminę Nysa tylko dwóch nauczycieli straci pracę (w tym jeden nauczyciel był zatrudniony na ½ etatu, drugi przejdzie na świadczenie kompensacyjne). Spośród osób zatrudnionych na czas określony (na zastępstwo lub w niepełnym wymiarze czasu pracy w związku z nauczaniem indywidualnym) znaczna część otrzymała propozycję dalszej pracy.

Z poważaniem Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Brzeg

Przesyłam odpowiedź na pytania dotyczące organizacji szkół w Brzegu:
1. W gminie Brzeg żaden nauczyciel nie został zwolniony i z tego tytułu nie wypłacono odprawy. 2. Przystępując do tworzenia sieci szkół przedyskutowano wiele wariantów. Po przyjęciu uchwałą nowej sieci szkół organ prowadzący ściśle współpracował z dyrektorami przedszkoli i szkół aby nauczyciele mogli nadal pracować bądź uzupełniać etat w innej szkole. Również nauczycielom którym kończyła się umowa o pracę proponowano zatrudnienie w szkole lub przedszkolu.

Z poważaniem Stanisław Kowalczyk, Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu

oprac. Wiktor  Sobierajski

 

Komentarze są zamknięte