Kędzierzyn-Koźle: tajemnicza firma FIXMET Dawid Sławiński nie wywozi ale jednak „usuwa elementy konstrukcyjne zabudowań na niej posadowionych”

Autor Obywatelski

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Niezależnej Gazecie Obywatelskiej z dnia 4 sierpnia 2017 roku wskazujemy, że nieprawdziwa jest informacja jakoby dochodziło do wywozu materiałów z terenów należących do Grupy Azoty ZAK S.A. Teren, którego dotyczy przedmiotowa sprawa nie stanowi bowiem własności Spółki, co można łatwo zweryfikować sięgając do ksiąg wieczystych. Prosimy zatem o zaprzestanie rozpowszechniania tej nieprawdziwej informacji. Zaprzestajemy, chociaż informacja zawarta wyjaśnieniach, przesłanych naszej redakcji przez Joannę Rybę z Biura Komunikacji Grupy Azoty ZAK S.A całkowicie temu przeczy.Niezależnie od powyższego wyjaśnienia, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane spółce pytania:
1. Zgodnie z treścią księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest podmiot działający pod firmą Dawid Sławiński FIXMET.
2.Złożone zawiadomienie dotyczy zbadania zgodności z prawem procesu nabywania przez kolejne podmioty tej nieruchomości oraz usuwania z jej terenu elementów konstrukcyjnych zabudowań na niej posadowionych.
3. Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. nie łączy z podmiotem, o którym mowa w pkt 1. żadna umowa, w tym w szczególności umowa sprzedaży nieruchomości.
4. Kwestia odpowiedzialności karnej spółki Dawid Sławiński FIXMET lub innych podmiotów związanych ze sprawą jest obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez prokuraturę, stąd rozważanie zakresu odpowiedzialności tych podmiotów byłoby na tym etapie przedwczesne. Pełną wiedzę w tej sprawie posiada Prokuratura.
5. W sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu o sygn. akt I C 1339/17.
6. Na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. znajduje się 29 podmiotów /osób fizycznych/prawnych tzw. firmy obce. Łączna suma terenu będącego w posiadaniu (na różnych zasadach) firm obcych to ok. 49 ha.
7. Grupa Azoty ZAK S.A. nie posiada wiedzy by Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy był powiązany ze sprawą.

Przyjmujemy do wiadomości, że wywożenie elementów konstrukcyjnych budynków ma miejsce z terenów nie należących do Grupy Azoty ZAK S.A. Istnienie takiej sprawy potwierdził nam jednak  4 sierpnia 2017 roku prokurator rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Eugeniusz Węgrzyk. – Tak jest taka sprawa, ale ja nie znam szczegółów. Rzeczywiście wpłynęło doniesienie o popełnieniu przestępstwa, do tutejszej prokuratury ze strony ZAK S.A. –  powiedział redakcji ngopole prokurator rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Eugeniusz Węgrzyk.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte