W porcie Koźle coraz bardziej cuchnie, a urząd miasta Kędzierzyn-Koźle coraz bardziej się krztusi

Autor Obywatelski1

Dzień dobry. W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z 22.07.2017 roku uprzejmie informuję, że termin udostępnienia zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do inf. publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) zostaje wydłużony do 2 miesięcy (do 22.09.2017 r.) ze względu na konieczność przygotowania danych w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę. Z poważaniem Jarosław Jurkowski UM Kędzierzyn-KoźleA o co pytaliśmy panią prezydentę Nowosielską?

 – Na jakiej podstawie oszacowano wartość portu w Kędzierzynie-Koźlu?

 – Z jakim podobnym obiektem na terenie Polski lub Europy dokonano porównania a tym samym dokonano oszacowania wartości porównawczej portu?

– Kto, proszę o podanie imion i nazwisk osób, które w imieniu KKT sp.z.o.o, jak i miasta Kędzierzyn-Koźle, podpisały umowę sprzedaży kędzierzyńsko-kozielskiego portu?

 – Czy urząd miasta Kędzierzyn-Koźle ogłosił konkurs lub inne postępowanie na dokonanie wyceny portu, czy zlecenie zostało udzielone z tzw. wolnej ręki? Jeżeli tak, to proszę o uzasadnienie podjęcia takiej decyzji

– Kto zrealizował to zlecenie? Proszę o podanie nazwy firmy lub osoby fizycznej lub prawnej, która zrealizowała to zlecenie.

– Kiedy i gdzie odbyły się negocjacje pomiędzy KKT sp.z.o.o. a miastem Kędzierzyn-Koźle?

– Czy transakcja odbywała się poprzez KKPP sp.z.o.o? Jaka w całej transakcji była rola byłego prezesa KKPP sp.z.o.o. Wiesława Skwarko?

– Który z prawników zatrudnionych w Biurze Prawnym urzędu miasta Kędzierzyn-Koźle parafował umowę sprzedaży kozielskiego portu, czy była to pani Monika Orpel-Śmigielska – koordynator biura czy radca prawny Leszek Dulęba?

Wiktor Sobierajski

  1. Jarpako
    | ID: 3a63be68 | #1

    Bardzo słuszne i trafne pytania. Ciekawe co odpowiedzą, przecież to nie ich prywatny port. Braworedaktor.

Zasybskrybuj źródło komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.