Były szef biura poselskiego Jana Burego zatrzymany przez CBA

Autor Obywatelski

Bogusław P. – były szef biura poselskeigo Jana B. został zatrzymany przez agentów rzeszowskiej Delegatury CBA pod zarzutem korupcji. Podejrzany zostału pod Dębicą.

W Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej zatrzymanemu przez CBA Bogusławowi P. zostały uzupełnione zarzuty związane z przyjęciem od Mariana D. byłego właściciela i prezesa spółki paliwowej korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie 700 tys. zł.

Według ustaleń śledczych w okresie październik 2007 maj 2008 w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wspólnie i porozumieniu z Janem B., wtedy Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa i posłem na Sejm RP, przyjął od biznesmena Mariana D. obietnicę korzyści majątkowej w wysokości 1 mln zł, a następnie przyjął korzyść majątkową w wysokości 700 tys. zł w zamian za m.in. podjęcie się pośrednictwa w nawiązaniu preferencyjnych stosunków handlowych pomiędzy firmą biznesmena a spółką skarbu państwa oraz wywarcie wpływu na prezesa z tej spółki skarbu państwa w celu wydania korzystnych finansowo transakcji dla spółki reprezentowanej przez Mariana D.

Inny zarzut przedstawiony zatrzymanemu przez CBA dotyczy przyjęcia innej korzyści majątkowej przez samego Bogusława P. Bogusław P. na wniosek Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Źródło: CBA

Komentarze są zamknięte