Spektakularne zwycięstwo 408 do 7!

Redaktor1

Za https://twitter.com/pisorgpl

22 czerwca w Sejmie RP odbyło się głosowanie nad przyjęciem senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Debata nad sprawozdaniem  Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej była gorąca. W efekcie presji społecznej nawet 15 z 16 posłów PSL – chociaż jak się okazuje … jeszcze rok temu było to wątpliwe – poparło zmiany ustawowe. Niestety, wśród przeciwników tego uregulowania, tj. za pozostawieniem tej totalitarnej spuścizny opowiedział się m.in. nyski poseł Janusz Sanocki.

To dobra wiadomość

– mówi NGO lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka.

Wynik głosowania 408 „za” do 7 „przeciw”, albo inaczej – 1,62% obecnych na głosowaniu parlamentarzystów – to skala skuteczności pozytywnie reagujących na propagandę Radia Sputnik czy TV Rossija. Z podsumowania pisma jakie otrzymałem rok temu w sprawie nowelizacji tej ustawy od wiceprzewodniczącej Klubu Parlamentarnego PSL Andżeliki Możdżanowskiej można było spodziewać się głosowania „przeciw”. Tymczasem to głosowania wskazuje, że w PSL trwa reorientacja mentalności z ZSL na tradycje przedwojennego PSL. Doceniam przy tym determinację posła dr hab. Józefa Brynkusa z Kukiz’15, który w toku sejmowych prac przekonał 100% swoich klubowych do głosowania „za” – co nie było takie oczywiste wobec zasiadania w nim min. posłów związanych z nurtem narodowym. Nawet Stefan Niesiołowski z Unii Europejskich Demokratów był zdolny do „wstrzymania się”, co nie stało się udziałem byłego internowanego w stanie wojennym, posła Janusza Sanockiego. Ten parlamentarzysta stanął zatem w jednym szeregu z posłami .Nowoczesnej głosującymi „przeciw”, tj. w obronie ruskich monumentów, np. Kamilą Gasiuk – Pihowicz czy – znaną z podróży ze swoim liderem partyjnym Ryszardem Petru – Joanną Szmidt. Ustawa w przyjętym brzmieniu jest niedoskonała i zawiera niepotrzebne kompromisy. Jest jednak krokiem w dobrym kierunku

– podsumowuje Adam Słomka.

„Za” głosowali posłowie Koła Poselskiego „Wolni i Solidarni” z marszałkiem seniorem dr Kornelem Morawieckim, którego trudno posądzić o jakieś antyrosyjskie fobie – czego nie wolno mylić z antykomunizmem. Co oczywiste „za” głosowali wszyscy obecni posłowie PiS, a nawet PO. To głosowanie stworzyło przypadkowy i chwilowy „PO-PiS”. Mieliśmy już wynik 190:0, a teraz 408 do 7.

Podsumowując. 22 czerwca 2017 roku zakończył się w Polsce „pomnikowy postkomunizm”. 

 

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

 

 

 1. agent P.
  | ID: 88bc87d4 | #1

  Podsumowując. 22 czerwca 2017 roku zakończył się w Polsce „pomnikowy postkomunizm”.

  Nie skonczył się Hieroju- Słomka, oj nie skonczył.
  Na odzyskanych postumentach postawicie nowych ” bohaterów”
  Od prezydenta Narutowicza po Banderę czy Szuchewycza.
  Bo o tej Ustawie PISowstwo milczy jak zaklęte:

  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  projekt dotyczy określenia definicji zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą i wprowadzenia możliwości prowadzenia, na podstawie art. 55 ustawy o IPN, postępowań karnych przeciwko osobom zaprzeczającym sprawstwu tych zbrodni

  Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

  Posiedzenia komisji i podkomisji

  2016
  6 lipca 2016
  Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 771
  22 lipca 2016
  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
  5 października 2016
  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 27

  Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
  Praca w komisjach po I czytaniu
  8 listopada 2016
  Sprawozdanie komisji druk nr 993

  Sprawozdawca: Andrzej Matusiewicz

  Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

  Projekt leży w sejmowej zamrażarce od roku i cisza
  Kopnąć was w zad to zbytnia uprzejmość…

Komentarze są zamknięte