Spotkanie ze Sławomirem Idziakim

Autor Obywatelski

23 marca 2017 r. godz. 17:00Sala kameralna Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu
Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Panem Sławomirem Idziakiem należącym do grona najbardziej utalentowanych polskich filmowców. Jest autorem zdjęć do ponad 50 filmów fabularnych, za które otrzymał liczne wyróżnienia. Przez lata współpracował jako operator z reżyserami takimi jak Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi i Andrzej Wajda.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, adeptów sztuk
wizualnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących opolskie środowisko
filmowe oraz dziennikarzy.
W ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji miasta Fundacja Film Spring Open Pana Sławomira Idziaka zrealizuje w naszym mieście projekt pt. „Mieszkańców Opola Portret Własny“. Projekt został zauważony, doceniony i wybrany przez komisję do realizacji.
Wyjątkowość projektu polega na maksymalnym angażowaniu mieszkańców Opola przy wykorzystaniu najnowszej technologii oraz wiedzy profesjonalnej ekipy filmowej i osobistym udziale mistrza Pana Sławomira Idziaka.
Grupa zainteresowanych praktyczną edukacją audiowizualną uczestników (m.in. studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego) – około 15-18 osób związanych z Opolem pod opieką pedagogów – znanych profesjonalistów, zrealizuje projekt filmowy (dokumentalny lub fabularny), którego tematem jest Opole od fazy scenariusza poprzez realizację, post-produkcję kończąc na internetowej dystrybucji. Proponowane zadanie realizowane będzie przez dwa tygodnie w 2017 roku.
Zadanie zrealizowane zostanie na pokładzie Cinebusa – autobusu służącego do produkcji filmów, posiadającego najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny.
Rezultatem będzie, grupowy film na temat Opola. Realizatorzy będą zachęcać mieszkańców aby dołączyli do zabawy i sami realizowali filmy za pomocą telefonów komórkowych.
Zachęcamy do udziału w spotkaniu!

Pozdrawiam

Michał Dzięgielewski

Komentarze są zamknięte