Opole: strategia promocji marki

Autor Obywatelski

Opole przygotowuje sOpole-z-lotu-ptakatrategię promocji marki na lata 2017 – 2022. Dokument zostanie opracowany do grudnia 2016 roku we współpracy z firmą Ageron Polska Sp. z o.o., która została wyłoniona na drodze postępowania ofertowego. Agencja opracowała wcześniej m.in. Markę Polskiej Gospodarki, strategię promocji Zakopanego oraz Bełchatowa.

Strategia Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022 ma służyć weryfikacji obecnego wizerunku miasta, a także wskazać kompleksowe, skuteczne metody i narzędzia marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kulturalnej, gospodarczej, sportowej i turystycznej.

W pierwszym etapie projektu, we wrześniu i październiku, zrealizowane zostaną m.in. badania marketingowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców Opola, a także wywiady jakościowe z liderami opinii, przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, biznesu i kultury. Na podstawie analizy wyników badań i prac zespołu projektowego określony zostanie docelowy wizerunek marki miasta, najważniejsze grupy docelowe promocji, a także zaprojektowany zostanie ramowy program działań promocyjnych służących rozwojowi i promocji Opola.

W proces tworzenia strategii zostaną zaangażowani w drodze konsultacji: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych oraz inne podmioty mające wpływ na rozwój Opola.

Komentarze są zamknięte