Uniwersytet Opolski: poszukiwanie europejskiej tożsamości

Autor Obywatelski

Instytuty: Szfreedombus-01tuki i Socjologii UO oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jako jedyne z Polski, zostały zaproszone do wielkiego, międzynarodowego przedsięwzięcia FreedomBus, Mobile Laboratory for Culture and Interdisciplinary Education (Autobus wolności. Mobilne laboratorium dla kultury i edukacji interdyscyplinarnej).Udział w projekcie weźmie ponad 80 studentów, naukowców i artystów z 28 krajów. Uczestnicy Freedombus przejadą autobusami 3 tys. km, odwiedzając miasta i ośrodki kulturalno-naukowe w Europie Środkowej. Każde miasto to przystanek w miejsca
ch ważnych historycznie, a także inny temat i kolejna inspiracja. W Krakowie to jest „Young Old City”, w Berlinie „ Separated / United”, w Roes „Solidarity and Freedom”. Podróż zakończy się w Trier pod hasłem „ The Past and Future”.

Celem projektu jest poszukiwanie europejskiej tożsamości poprzez wspólne działania w zazębiających się dziedzinach naukowych i artystycznych. Uczestnicy poruszają się pomiędzy historią a sztuką, poznając inne sposoby myślenia oraz działania. Mają lepiej zrozumieć i poznać siebie, pomimo barier kulturowych i językowych. Projekt ma być wzorem do naśladowania, jako przykład komunikacji i współpracy, łączący ludzi, uniwersytety i narody Europy.
 – Ten projekt jest niesamowicie ważny, bo jesteśmy w takim miejscu historii Europy, że ten namysł nad tym, kim jesteśmy i czego się boimy, o czym zapomnieliśmy, jest konieczny – mówi dr hab. Kazimierz Ożóg z IS UO. – Obserwując to, co się dzieje wokół nas, widzimy przeszłość, która powraca. Przesłaniem tej artystycznej podróży jest szukanie dialogu i dyskusji o naszej historii, poszukiwanie przyszłości, ale i pamięć o przeszłości – mówi  Kazimierz Ożóg.
Polem do tych wspólnych, międzynarodowych rozważań będą liczne warsztaty, wystawy, prezentacje, laboratoria, wykłady i spotkania z zakresu sztuki, designu, architektury, rękodzieła, muzyki, teatru, filmu, socjologii, historii, historii sztuki i psychologii. – Sztuka jest tu jądrem, ale potrzebuje komentarza, te wszystkie dziedziny artystyczne i naukowe pozwalają na spojrzenie z wielu stron na problem, po to, by lepiej go zrozumieć – mówi.

Instytut Sztuki UO będzie reprezentowany przez dyrektor prof. dr hab. Łucję Piwowar- Bagińską, dra hab. Kazimierza Ożoga, który w Krakowie rozpocznie projekt od serii wykładów, m.in. o obozie w Majdanku. Dr hab. Magdalena Hlawacz i dr hab. Grzegorz Gajos poprowadzą warsztaty okołofotograficzne. Pięknym zakończeniem tej dwutygodniowej podróży będzie prezentacja multimedialna grupy dra hab. Bartosza Posackiego. Wraz z Paulina Ptaszyńską, Michałem Misiurą i Kubą Kubarą zaprezentują mapping, tworząc dwuwymiarowe obrazy malowane światłem na Porta Nigra – najstarszej budowie rzymskiej zachowanej w Niemczech. Całość podróży będzie dokumentował fotograficznie Michał Przyszlak.
Instytut Socjologii będzie starał się poprzez badania, prowadzone wśród pasażerów Autobusu Wolności, odpowiedzieć również na kilka pytań, m.in. o tożsamość i postrzeganie inności, oraz podstawę, na jakiej budują swoje poczucie wspólnotowości. Czy w ich indywidualności i relacjach społecznych jest jeszcze miejsce na słowo Europa? Naszą socjologię będą reprezentować Marcin Deutschmann, Tatiana Filatowa i dr Michał Wanke.
FreedomBus – Mobile Laboratory for Culture and Interdisciplinary Education jest kolejną edycją  Crossborder International Network of History and Art. Projekty tej organizacji są inicjowane i koordynowne przez Annę Bulanda-Pantalacci, profesora na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Trewirze.
Projekt FreedomBus 2016 rozpocznie się 30 sierpnia w Krakowie, a zakończy 14 września w Trier.

Uniwersytet Opolski

Komentarze są zamknięte