Zaproszenie na konferencję „Rządy prawa i irlandzkie referendum homoseksualne 2015”

Autor Obywatelski

logo_znakReferendum homoseksualne w Irlandii było jedym z głośniejszych wydarzeń politycznych w Europie ostatnich lat. Na wysłuchaniu publicznym w Sejmie RP będzie możliwość zapoznania się z kulisami tego wydarzenia. Jego gośćmi będą katoliccy politycy i działacze:

13934811_10154400528364847_684936754402267501_nDr Fidelma Healy Eames

Zanim zaangażowała się w politykę, pracowała w edukacji. Zajmowała się nauczaniem, kształceniem nauczycieli, a także występowała jako niezależny konsultant do spraw edukacji i szkoleń. Zawsze starała się wspierać zmiany, które służyły dobru całego społeczeństwa, jego struktur oraz obywateli.
W 2004 została wybrana do Rady Miasta Galway, a w 2007 dostała się do parlamentu Irlandii, zostając senatorem. W senacie została rzecznikiem partii Fine Gael do spraw edukacji i nauki. W 2010 została sprawozdawcą i przewodniczącym parlamentarnej grupy eksperckiej ds. przedwczesnego kończenia nauki szkolnej.
W roku 2011 powróciła do senatu i została wybrana do połączonych komisji parlamentu ds. europejskich oraz do połączonych komisji parlamentu ds. edukacji i opieki społecznej.
Senator Healy Eames była rzecznikiem Fine Gael ds. opieki społecznej do lipca 2013 roku, kiedy wspólnie z sześcioma innymi osobami została wykluczona z partii w związku ze sprzeciwem wobec ustawodawstwa dopuszczającego aborcję.
W 2015 aktywnie sprzeciwiała się poprawce do Konstytucji Irlandii wprowadzającej małżeństwa jednopłciowe do artykułu poświęconego rodzinie.
W lutym 2016 roku zdecydowała się wystartować do niższej izby parlamentu irlandzkiego jako kandydat niezależny, jednak nie uzyskała mandatu. W marcu 2016 roku ogłosiła, że wycofuje się z polityki i nie będzie ponownie ubiegać się o fotel senatora. Jej poprzednia kadencja zakończyła się 24 kwietnia 2016 roku.
Dr Fidelma Healy Eames prowadzi własną firmę FHE Education & Training Consultants specjalizującą się w edukacji, public affairs i zarządzaniem zmianą w organizacjach.

Benedict Ó Floinn

jest adwokatem sądowym. Do Palestry Irlandii został powołany w roku 1992 po studiach prawniczych w kolegium Christ Church w Oksfordzie. Od tamtego czasu stale pracuje w swoim zawodzie, przede wszystkim w Irlandii, ale też w Anglii, Francji i Belgii. Reprezentuje zarówno podmioty publiczne jak i osoby prywatne w procesach o różnym charakterze:konstytucyjnych, handlowych i innych.
Benedict Ó Floinn pracował również przez kilka lat w Kings Inns w Dublinie, instytucji kształcącej adwokatów w Irlandii. Był także członkiem grupy ekspertów doradzających Komisji Reformy Prawa i Ustawy o Sądach. Jako konsultant brał udział w pracach nad redakcją książki Michelle Smith de Bruin pt. Transnational Litigation, zaś sam jest autorem książki pt. Practice and Procedure in the Superior Courts (Dublin 2007, 1610 stron), która jest jednym z głównych podręczników objaśniających procedury stosowane w irlandzkim sądownictwie.

Caitríona Heffernan

jest z wykształcenia prawnikiem, ale porzuciła prywatną praktykę prawniczą, podejmując pracę w organizacji społecznej Pure in Heart. Organizacja ta podejmuje inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży i młodych dorosłych, propagujące inne od powszechnie obowiązujących poglądy na relacje międzyludzkie i seksualność. Celem tych działań jest budowanie w młodych ludziach pozytywnego obrazu samych siebie oraz poczucia własnej wartości, które mają pomóc w rozwoju umiejętności niezbędnych do tworzenia trwałych relacji z drugim człowiekiem.
W założoną w Irlandii Pure in Heart zaangażowało się dotychczas 125000 młodych ludzi, a organizacja założyła także swoje filie w krajach rozwijających się (takich jak Haiti, Kenia czy Liberia), a także w Anglii, Walii i Stanach Zjednoczonych. Caitríona Heffernan wniosła ogromny wkład w rozwój i finansowanie organizacji, jak również angażowała się w liczne inne przedsięwzięcia.


Konferencja odbędzie się o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej w nowym Domu
Poselskim przy Sejmie RP, ul. Wiejska 4/6/8

UWAGA: Koniecznie jest potwierdzenie przybycia na adres [email protected] do dnia 21 sierpnia 2016.

jkg

Komentarze są zamknięte