Ujazdowski: Tylko Europa bezpieczna może być solidarna

Autor Obywatelski

Kazimierz M. UjazdowskiPodczas sesji plenarnej w PE w Strassburgu debatowali o Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W imieniu delegacji polskiej głos zabrał KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI.

„POPIERAM POWSTANIE EUROPEJSKIEJ STRAŻY GRANICZNEJ I PRZYBRZEŻNEJ, BO JESTEM ZA  RACJONALNYMI DECYZJAMI W SFERACH TAKICH JAK WALKA Z TERRORYZMEM CZY OCHRONA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH” – mówił europoseł PiS. Jego zdaniem w tych obszarach integracja może być zacieśniana, tym bardziej że Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna nie ma zastępować wysiłku państw suwerennych, a ma je wspomagać. Ujazdowski apelował, by chęć kooperacji i wzajemnego zaufania płynęła także ze strony Komisji Europejskiej, bo dopiero wtedy można oczekiwać pozytywnego efektu. Europoseł mówił też, że słyszane często z lewicy głosy, które mówią o nieprzywiązywaniu wagi do ochrony granic zewnętrznych i otwarciu drzwi dla imigracji są nieracjonalne, a „doktrynerstwo jest czymś, co przeszkadza w planowaniu dobrej polityki”.

„CHCĘ POWIEDZIEĆ BARDZO WYRAŹNIE: TYLKO EUROPA BEZPIECZNA MOŻE BYĆ RZECZYWIŚCIE SOLIDARNA” – zakończył Ujazdowski.

Komentarze są zamknięte