Reńska Wieś: Fotoluminescencja w ciągu pieszym

Autor Obywatelski

admin-ajaxW gminie Reńska Wieś w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na doświetleniu ciągu pieszego przebiegającego, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi. Inwestycję realizuje firma Vision Light z Warszawy oraz Aura Inventor z Kędzierzyna-Koźla. Obie firmy ulokowały swoje zakłady produkcyjne na terenie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego.

 – Produkt diametralnie zmienia zastosowanie fotoluminescencji – jest nieporównywalnie silniejszy od podobnych technologii, obecnych na rynku – mówił nam Włodzimierz Merka, właściciel nowatorskiego patentu, który został wykorzystany do doświetlenia ciągu pieszego w Reńskiej Wsi. Efektywny czas emisji/świecenia to 16 godzin, czyli dłużej niż noc. Innym przykładem może być kafelek o boku 8 cm, który będzie w nocy widoczny z odległości 200 m (testowane na przykładzie ścieżki, gdzie na długości 200 metrów, co dwa metry ułożono takie właśnie kafle – dop.aut.).
Kolejne inwestycję z wykorzystaniem fotoluminescencji przygotowywane są w gminach Zdzieszowice, Leśnica i Kędzierzyn-Koźle. Warto dodać, że firma Vision Light sp.z.o.o uzyskała nominację do tytułu Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 r., w kategorii innowacyjna firma, za innowacyjną technologię fotoluminescencyjną. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości z Katowic oraz redakcja periodyku „Forum Przedsiębiorczości”.
Tekst i foto: Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte