Politechnika Opolska, Wydział Zamiejscowy Kędzierzyn-Koźle

Autor Obywatelski

Już wiadomo, jaki wydział Politechniki Opolskiej miałby powstać w Kędzierzynie-Koźlu. Senat PO 6 kwietnia zdecydował, że będzie to Wydział Inżynierii Systemów Technicznych. Kierunki studiów, które politechnika chciałaby uruchomić w naszym mieście, to przemysłowe technologie informatyczne i systemy biotechniczne.

Budynek po "wygaszonej" Szkole Podstawowej nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się w dobrym stanie technicznym i już czeka na nowego gospodarza.

Budynek po „wygaszonej” Szkole Podstawowej nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się w dobrym stanie technicznym i już czeka na nowego gospodarza.

Powoli zbliża się wielki finał prac, jakie Politechnika Opolska i gmina Kędzierzyn-Koźle rozpoczęły w ubiegłym roku. To wtedy do porozumienia doszli prezydent Sabina Nowosielska i rektor politechniki Marek Tukiendorf. Starania o utworzenie uczelni wyższej w Kędzierzynie-Koźlu przez kilkanaście lat nie przynosiły rezultatu. Dwoje chemików z wykształcenia nie przejęło się jednak złymi doświadczeniami poprzedników i zdecydowało, że spróbują doprowadzić do uruchomienia studiów w Kędzierzynie-Koźlu.

Główne założenie pomysłu opierało się na związaniu uczelni z przemysłem, zwłaszcza chemicznym, z którym kojarzony jest Kędzierzyn-Koźle. Zatrzymanie w mieście młodych ludzi, którzy w perspektywie mieliby także możliwość zatrudnienia na miejscu, mogłoby zahamować niekorzystne tendencje demograficzne. „Młoda krew” wpłynęłaby też pozytywnie na dynamikę życia w mieście. Kultura, kawiarnie, puby miałyby większą klientelę, którą teraz przejmują miasta studenckie.
– Skróciłaby się droga naszych studentów z Kędzierzyna-Koźla, także naukowców z tego miasta. Praktyki studenckie można by odbywać na miejscu – podkreślał już na starcie rektor Tukiendorf.
– Mamy zaplecze chemiczne, inżynierów dla naszych zakładów można kształcić na miejscu, one potrzebują i będą potrzebować wykształconej kadry – zaznaczała prezydent Nowosielska.
Ostatecznie zdecydowano, że w Kędzierzynie-Koźlu może powstać pełnoprawny, siódmy, wydział techniczny uczelni. Obie strony powołały zespoły, które miały przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i przeanalizować uwarunkowania. Miasto zadeklarowało, że pomoże uczelni znaleźć odpowiedni budynek, w którym mógłby ulokować się wydział zamiejscowy. Od początku główną rozważaną lokalizacją był budynek po Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Kozielskiej – w dużej mierze już przystosowany do funkcji edukacyjnych. Szkoła została prześwietlona przez zespół politechniki od piwnic po strych. (…)

Czy została już ustalona data przejęcia obiektu przez opolską uczelnię? – Uczestniczyłem w zespole ds. Inicjatywy Utworzenia Wydziału Zamiejscowego Politechniki Opolskiej w K-K, powołanym przez panią prezydent. Dotychczas nie określono daty przejęcia budynku przez uczelnię. Jednakże został przygotowany projekt umowy najmu tego obiektu przy ulicy Kozielskiej 16 – powiedział nam Stanisław Węgrzyn dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu administrujący tą nieruchomością.

za www.kedzierzynkozle.pl W.S

Komentarze są zamknięte