Może rzecznik pomoże?

Autor Obywatelski

rzecznik praw konNie wszyscy wiedzą, że w każdym powiecie powinno funkcjonować stanowisko Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Jego zadaniem jest właśnie… obrona praw nas, konsumentów. Oto jak funkcjonuje Mariusz Majnusz Rzecznik Praw Konsumenta w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Poniżej przedstawiamy krótki opis przykładowych 3 spraw, jakimi zajmował się Rzecznik w ostatnim czasie, na skutek skarg złożonych przez mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Do biura Rzecznika zgłosił się konsument, który zawarł z przedsiębiorcą umowę o dzieło na wykonanie ogrodzenia ze stali za cenę 13500 zł. Po zapłaceniu ceny i dostarczeniu przedmiotu umowy na posesję konsumenta, w momencie podjęcia przez niego próby montażu okazało się,że ogrodzenie posiada liczne wady istotne tzn. poszczególne przęsła bardzo znacząco różnią się od siebie wymiarami i kształtami, nie da się ich zamontować na dostarczonych słupkach, noszą liczne ślady korozji,odpryskuje czarna farba którą zostały pokryte itd. Próba ugodowego załatwienia sprawy z przedsiębiorcą nie powiodła się,tzn. przedsiębiorca odmówił kontaktu z klientem. Konsument zwrócił się więc o pomoc do Rzecznika. Rzecznik przygotował prawidłową pisemną reklamację ogrodzenia, którą konsument skierował do przedsiębiorcy, żądając wymiany ogrodzenia na nowe, zgodne z umową. Przedsiębiorca nie uznał reklamacji. W następnej kolejności Rzecznik wystosował do przedsiębiorcy wystąpienie, w którym przytoczył odpowiednie podstawy prawne i wnioskował o polubowne załatwienie sprawy. Także to wystąpienie nie przyniosło skutku. W rezultacie Rzecznik przygotował klientowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żądaniu zwrotu ceny. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot ceny Rzecznik skierował sprawę na drogę postępowania sądowego do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Sąd w rezultacie zasądził na rzecz konsumenta kwotę 13500 zł.

Do konsumentki zadzwonił telemarketer, podając się za pracownika dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego, i poinformował o propozycji zawarcia aneksu do umowy obniżającego konsumentce wysokość miesięcznego abonamentu na telefon. Konsumentka wyraziła zgodę, w wyniku czego w drzwiach mieszkania zjawił się kurier z kompletem dokumentów do podpisania. W rezultacie nieuwagi konsumentka zawarła po wpływem wprowadzenia jej w błąd nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z nowym operatorem. Gdy się zorientowała po miesiącu czasu, że to nie aneks ale nowa umowa, postanowiła wrócić do dotychczasowego operatora i rozwiązała umowę z nowym operatorem podszywającym się pod starego operatora. W rezultacie zerwania nowej umowy nowy operator naliczył konsumentce karę umowną w wysokości 1520 zł. Nowy operator, pomimo pism polubownych kierowanych do niego, nie chciał zrezygnować z kary umownej, ostatecznie skierował przeciw konsumentce powództwo do Sądu Rejonowego w Lublinie w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) na kwotę 1520zł. Rzecznik skutecznie wniósł sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, powództwo zostało oddalone i konsumentka nie poniosła straty finansowej z tytułu zawarcia niechcianej umowy telekomunikacyjnej.

Konsument zakupił poprzez serwis allegro słuchawki w cenie 328 zł. Po wpłacie pieniędzy oczekiwał na wysyłkę towaru, jednak pomimo upływu wielu dni, następnie tygodni, był jedynie zwodzony przez sprzedawcę, że słuchawki będą wkrótce wysłane. Wskutek skargi złożonej do Rzecznika udało się ostatecznie odzyskać pieniądze. Niestety także w tym przypadku potrzebny był pozew sądowy złożony do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Przedsiębiorca pomimo wyroku sądu nie zwrócił pieniędzy konsumentowi, Rzecznik przygotował więc w tej sprawie wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy SR w Nowym Tomyślu.

Informację przesłał naszej redakcji Adam Lecybil ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Mój komentarz: Szanowny Panie Rzeczniku. To jest właśnie dobra robota na rzecz zwykłych mieszkańców, którzy często nie znają wszelkich zawiłości prawnych oraz kreatywnych, podstępnych metod sprzedaży „produktów”. Serdeczne dzięki i życzę kolejnych sukcesów w walce z niegodziwością.

Wiktor Sobierajski, ngopole

 

Komentarze są zamknięte