Zaczeła się sanacja wymiaru sprawiedliwości?

Redaktor2

mid_40153W związku z likwidacją prokuratury wojskowej opozycjoniści czasów PRL domagają się od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i prezesa IPN Łukasza Kamińskiego wyrzucenia ze służby publicznej tych, którzy brali udział w tłamszeniu wolnościowych aspiracji Polaków w czasach PRL. Wśród osób wspierających specjalny apel Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich w tej sprawie znależli się m.in. nyski poseł Janusz Sanocki, sędzia Trybunału Stanu Robert Majka czy reżyser i dziennikarz, a także prezes Solidarnych 2010 Ewa Stankiewicz.

 

***

CENTRUM  ŚCIGANIA  ZBRODNIARZY KOMUNISTYCZNYCH  I  FASZYSTOWSKICH

Warszawa, ul Sienna 45/5;  tel. 601646080 ; www.centrumscigania.info

 

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.
Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

Zbigniew Ziobro

 

Prezes IPN

Łukasz Kamiński

 

Szanowni Panowie!

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o rozwiązaniu Prokuratury Wojskowej, której wieloletnie pozoranctwo w zakresie odnowy wymiaru sprawiedliwości po 1989 roku wyszło na jaw szczególnie, gdy nieudolnie zajmowała się śledztwem dotyczącym zbiorowej śmierci przedstawicieli polskich elit w Smoleńsku.

Według upublicznionych  informacji większość wojskowych śledczych zostanie przeniesiona do terenowych struktur  prokuratury cywilnej, a niektórzy „sprawdzeni towarzysze” prokuratorzy  odchodzą na dobrze płatne emerytury (w wysokości od 7 do 19 tysięcy złotych miesięcznie!).

Ponieważ zdecydowana większość prokuratorów rozwiązanej obecnie struktury wojskowej to dyspozycyjni oficerowie z niechlubną przeszłością, żywe relikty totalitarnej PRL, a nierzadko zwykli zbrodniarze komunistyczni, zwracamy się o to, by w ogóle nie zatrudniać ich w organach wymiaru sprawiedliwości, wszcząć wobec nich postępowania dyscyplinarne i karne celem wydalenia ze służby.

Poniżej wymieniamy z imienia i nazwiska  prokuratorów wojskowych mających zakorzenienie z PRL,  którzy więzili i oskarżali patriotów antykomunistycznej opozycji zwłaszcza w stanie wojennym – o dokonanie zmistyfikowanych „zbrodni” zagrożonych wieloletnim więzieniem, a nawet karą śmierci:

– ppłk Stanisław Walery, oskarżał w rekordowej liczbie kilkudziesięciu spraw stanu wojennego.  Bezprecedensowo nie zgodził się z wnioskiem lekarza więziennego na umieszczenie w szpitalu chorego opozycjonisty Mieczysław Rokitowskiego.   W efekcie M. Rokitowski zmarł 4 kwietnia 1982 r. w więzieniu w Załężu.

– Marian Cypryś, nadzwyczaj aktywny oskarżyciel stanu wojennego. Przykładowo  4 marca 1982 roku zażądał 6 lat więzienia dla Ireny Kula za… roznoszenie ulotek.  Sąd w Rzeszowie skazał ją na 3 lata pozbawienia wolności.

– płk Jarosław Ciepłowski, jako prokurator w Białej Podlaskiej prowadził sprawy o „przechowywanie nielegalnych wydawnictw” przez opozycjonistów,  niedawno z ramienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej członek Krajowej Rady Prokuratury III RP.

 – płk Lutysław Górecki, jako prokurator w Rzeszowie prowadził sprawy o „rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw” na terenie zakładów pracy i …kościołów.

– płk Andrzej Haładyn, jako śledczy tropił w stanie wojennym m.in. działacza Solidarności „Ursusa” w Gorzowie Wielkopolskim uwięzionego za „ręczne sporządzenie napisu na tablicy ogłoszeń znieważającego PZPR i L. Breżniewa„ w rocznice paktu Ribbenrop -Mołotow.

– płk Jacek Jatczak, jako kapitan LWP zwalczał antysocjalistyczne napisy, represjonował m.in. działacza opozycji uwięzionego za „wywieszenie prześcieradła z czerwonym napisem SOLIDA w sposób sugerujący, że związek Solidarność ocieka krwią.”. Tropił podziemny Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Represjonował studentów NZS za „umieszczanie napisów szkalujących WRON i gen. Jaruzelskiego”. Oskarżał  także w rozprawie opozycjonisty zakończonej 19 X 1982 r wyrokiem bezwzględnego więzienia za ulotki wykonane… stemplem   [sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu sygn. W-74/82]

 – płk Jarosław Kieroński, wielokrotnie oskarżał działaczy opozycji, m.in. w procesie 17-letniego ucznia obwinionego i skazanego za to, iż: „w dniach 13- 16 grudnia 1981 r.  w miejscowości Wschowa, działając wspólnie i w porozumieniu z nieletnimi rozlepiał w miejscach publicznych plakaty zawierające fałszywe informacje o aktualnej sytuacji w kraju, a mianowicie o panującym w kraju strajku i zaprzestaniu pracy w kopalniach węgla kamiennego oraz zaatakowaniu przez wojsko wszystkich większych zakładów produkcyjnych na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”.

– płk Jerzy Krawiec, jako prokurator LWP oskarżał działaczy NSZZ Solidarność o „nielegalne informowanie o trwającym strajku w Stoczni Szczecińskiej”, w efekcie zapadły wyroki więzienia.  Tropił też młodzież piłsudczykowską za „udział w nielegalnym związku o nazwie Drużyny Strzeleckie mającym na celu przestępstwo”.

 – gen. Janusz Palus – był oskarżycielem w procesie dziewięciu górników z najdłużej na świecie strajkującej pod ziemią załogi kopalni „Ziemowit”, którzy zostali skazani na kary więzienia od trzech do siedmiu lat. Udzielał się równolegle w zespole oskarżycielskim przeciwko bohaterom z Komitetu Strajkowego KWK „Wujek” gdzie zapadły surowe wyroki na ofiary krwawej pacyfikacji.  Ulubieniec Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego, podejrzewany dodatkowo przez Rzecznika Interesu Publicznego o tajną współpracę z komunistycznymi służbami specjalnymi.

– gen. Krzysztof  Parulski, tropił m.in. dużą ilość młodzieży za ich patriotyczną działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów  Politechniki Poznańskiej.  Toczył publiczna polemikę z ministrem sprawiedliwości w 2007 roku,  zdymisjonowany powrócił dzięki rekomendacji Donalda Tuska. Awansowany przez Bronisława Komorowskiego na stopień generała.

– płk Zenon Serdyński, m.in. represjonował młodego chłopaka za wywieszenie w Darłowie jednej ulotki, skazanego za ten czyn na bezwzględny rok więzienia.

– płk Wojciech Trześniewski, m.in. wszczął śledztwo przeciwko działaczowi  Solidarności Stoczni im. Lenina w Gdańsku za kolportaż ulotek, skazanego za to na… 3 lata więzienia.

– ppłk Lech Wysocki, oskarżał 17-letniego ucznia skazanego za to iż „(…) w okresie od 14.01.1982 r. do 21.01.1982 r. działając czynem ciągłym w celu rozpowszechnienia sporządził pismem ręcznym, a także przy użyciu dziecięcej drukarenki, a następnie częściowo rozpowszechniał poprzez rozplakatowanie na terenie Kostrzyna i na terenie  szkoły ulotki w charakterze antypaństwowym, które w swej treści lżyły, wyszydzały oraz poniżały ustrój i  naczelne organy PRL (…)”

Szczególnie bulwersuje kariera znanego nam zbrodniarza PRL, zastępcy szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pułkownika Sławomira Gorzkiewicza, który jako porucznik oskarżał kierownictwo Konfederacji Polski Niepodległej o próbę „zerwania jedności sojuszniczej z bratnim Związkiem Radzieckim” oraz zarzucał rozpowszechniania kłamliwych informacji, iż  niemieckiej Zbrodni Katyńskiej dokonali rzekomo Rosjanie… Jest to ten sam funkcjonariusz, który w III RP umorzył ważne śledztwo w sprawie oskarżeń Ministra Spraw Wewnętrznych A. Milczanowskiego wobec Józefa Oleksego o zdradę Rzeczpospolitej na rzecz Rosji.

Domagamy się zwolnienia z pracy zbrodniarzy komunistycznych oraz skierowania przeciwko nim wniosków o ściganie karne. Przemawia za tym dalekowzroczność i odpowiedzialność, co wymaga oczywiście odwagi w podjęciu takiej decyzji.

Wiemy na przykładzie bezkarnych prokuratorów śląskiego okręgu wojskowego, którzy zacierali dowody zbrodni plutonu „antyterrorystycznego MO” na kopalni Wujek, iż oprawcy z PRL są systemowo chronieni przez kuriozalne uchwały sędziów Sądu Najwyższego  III RP i Trybunału Konstytucyjnego (np. w zakresie lustracji) –  a są to praktyki identyczne, jakie stosowali hitlerowscy sędziowie w Najwyższym Trybunale RFN opóźniając denazyfikację o około30 lat.

Niemniej jednak zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie wzmiankowane zbrodnie komunistyczne (większość czynów tych funkcjonariuszy jest także zbrodnią  przeciwko ludzkości), dokonywane przez dyspozycyjnych funkcjonariuszy PRL tj. SB-ków, prokuratorów, sędziów itp. nie podlegają przedawnieniu, domagamy się konsekwentnego ich ścigania, a przynajmniej na początek chociaż zwolnienia z pracy i odebrania uprzywilejowanych, nienależnych emerytur.

Przykład skazania Czesława Kiszczaka w efekcie protestów „tortowych” i presji opinii publicznej dowodzi, iż można skutecznie przełamać zmowę „Okrągłego Stołu”.

Domagamy się wprowadzenia fundamentów praworządności i przywrócenia elementarnego ładu moralnego.

Czas najwyższy, by dyspozycyjni funkcjonariusze przestali deprawować swoją bezkarnością następne pokolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Jako weterani walki o Niepodległą i demokratyczną Polskę nie poprzestaniemy w naszych wysiłkach, aż zostanie zbudowana uczciwa Rzeczpospolita!

Za Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich:

Koordynator  Centrum
Adam Słomka

list otwarty podpisali również:

Nina Milewska – założyciel KPN w 1979 r. –  Gdańsk;

Stanisława Korolkiewicz – stowarzyszenie więzionych i represjonowanych w PRL – Białystok;

Robert Majka – politolog, sędzia Trybunału Stanu obecnej kadencji, Solidarność Walcząca Przemyśl;

Janusz Szkutnik – współzałożyciel podziemnej Solidarności Walczącej – Rzeszów;

Andrzej Melak – Komitet Katyński Warszawa, internowany w stanie wojennym, radny PiS;

Ewa Stankiewicz – dziennikarz, scenarzysta i reżyser filmowy, prezes Solidarnych 2010;

Krzysztof Bzdyl – założyciel  KPN w 1979 r.  – Kraków;

Janusz Sanocki – poseł na Sejm RP; internowany w stanie wojennym – Nysa;

Janusz Olewiński – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych -Siedlce;

Paweł Władkowski – Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Grudnia 1970 na Wybrzeżu,

Stefan Kucharzewski – nestor opozycji demokratycznej w Lublinie;

Jan Raczycki – Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” – Bydgoszcz;

Jacek Smagowicz –  działacz jawnej i podziemnej NSZZ Solidarność Małopolska;

Janusz Fatyga –  stowarzyszenie III Konspiracji  –  Łódź;

Zygmunt Miernik  – stowarzyszenie więźniów politycznych „Niezłomni”. Znany z protestu tortowego na procesie Kiszczaka –  Dąbrowa Górnicza;

Tadeusz Wołyniec – Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Koszalin,

Tadeusz Dudkiewicz – delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku, internowany w stanie wojennym, założyciel  Towarzystwa Patriotycznego – Radomsko;

Agata Michałek-Budzicz – działacz  KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój oraz Polskiej Sekcji Ligi Obrony Praw Człowieka – Kraków;

Mariusz Cysewski –  więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji – Piekary Śląskie,

Jarosław Rolewski – więzień polityczny stanu wojennego, KPN i Strzelec  – Poznań;

Jerzy Trojanowski – dziennikarz;

Henryk Bąkowicz –  stowarzyszenie Solidarni 2010 na Śląsku;

Wojciech Grabowski –  (RKW) Ruch Kontroli Władzy,  Katowice;

Zygmunt Korus – więziony za koordynowanie protestów 1968 roku w Krakowie, Klub Gazety Polskiej Chorzów;

Krzysztof Korczak – współzałożyciel Solidarności Walczącej w Szczecinie;

Zbigniew Lisiecki – informatyk, w stanie wojennym organizował
protesty na emigracji;

Mirosław Sobolewski – Stowarzyszenie  STOP Wykluczeniom.

W przypadku publikacji listu lub korzystania z jego treści prosimy o podawanie adresu naszego portalu    www.centrumscigania.info

Rozpowszechniaj apel szeroko wśród patriotów!

—————-

ZOBACZ jeszcze niedawno zatrudnionych w prokuraturze wojskowej „MIŁOŚNIKÓW PRL”

npw1npw2

  1. Anonim
    | ID: cada0c25 | #1

    NARESZCIE

  2. Roman
    | ID: 84c0888e | #2

    A prokurator Stanisław Piotrowicz i sędzia Andrzej Kryże? Co z nimi?

Komentarze są zamknięte