W zdrowym ciele zdrowy duch

Autor Obywatelski

korpusNabór do szkół ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie – Koźlu w bieżącym roku szkolnym będzie szczególnie interesujący. A to za sprawą powstającego przy II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu Korpusu Kadetów, na czele którego stanie wojskowy Komendant.

II LO zawsze potrafiło przyciągnąć swoją ofertą edukacyjną najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych. Jednakże w tym roku Dyrekcja i nauczyciele kędzierzyńskiej dwójki przygotowali szczególną ofertę, która zdecydowanie obala promowane w ostatnich miesiącach w mediach hasło „licea do lamusa”.

Za zgodą Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, przy II LO powstaje Korpus Kadetów. Struktura ta docelowo będzie składała się z jednej klasy na każdym poziomie. Jej celem jest nawiązanie do tradycji Szkoły Rycerskiej, Korpusu Kadetów Lwowskich z czasów II RP oraz jego kontynuacji w postaci Korpusu Kadetów w Palestynie zarówno pod względem wychowawczym jak i edukacyjnym.

Tworzone w ramach Korpusu klasy kadeckie [wojskowe] połączą doskonałe wzorce historyczne, doskonałe wychowanie, oraz dyscyplinę z nowoczesnością i wysokim poziomem edukacyjnym.

Korpus będzie współpracował z jednostkami wojskowymi i wyższymi szkołami wojskowymi oraz Akademią Obrony Narodowej.

Pomysł utworzenia tej formacji jest efektem ścisłej współpracy II LO ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami, jak i odpowiedzią na oczekiwania samych uczniów. Utworzenie Korpusu Kadetów jest również efektem innowacji pedagogicznej, której autorką jest nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i elementów prawa Marzanna Gądek – Radwanowska.

Dodatkowymi atutami Korpusu, w myśl zasady w zdrowym ciele zdrowy duch, będzie wprowadzenie przedmiotu szkolenie bojowe, które przewiduje dodatkowe zajęcia wsparte działaniami praktycznymi. Zajęcia m.in. będą dotyczyły balistyki, zasad budowy stanowisk ogniowych, rodzajów min własnych i innych państw, organizacji obrony przeciwlotniczej, przepisów i zasad organizacji łączności, zagadnień związanych z ochroną i obroną obiektów, podstaw udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

Kadet będzie posiadał wiedzę z obszaru prawa regulującego służbę wojskową i z zakresu zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Ciekawą inicjatywą jest pomysł wprowadzenia obowiązkowych dla każdego kadeta zajęć z edukacji przez szachy, kończących się oceną. Zajęcia te staną się ważnym elementem zarówno edukacyjnym jak i wychowawczym, ponieważ rozwiną zmysł twórczy, intuicję, pamięć, umiejętności analitycznego myślenia. Będą wspomagały myślenie matematyczne. Zajęcia te rozbudują również umiejętność podejmowania decyzji.

Grając w szachy uczeń będzie skutecznie działał pod presją, nauczy się walczyć nawet w najtrudniejszej sytuacji, będzie wykazywał poczucie odpowiedzialności, będzie potrafił ponosić konsekwencje własnych decyzji

będzie radził sobie ze stresem i porażką, będzie miał świadomość, że żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć i sam nauczy się przegrywać.

Każdy kadet obowiązkowo będzie uczestniczył w cotygodniowej musztrze. Przywilejem, ale też i obowiązkiem będzie uczestniczenie w obozach kondycyjnych [letnich i zimowych], w akcjach skoszarowania, zajęciach na poligonie. Kadeci jeszcze przed 1 września będą uczestniczyli w obozie adaptacyjnym.

Kadeci wreszcie będą się odróżniali od pozostałych uczniów faktem noszenia mundurów i funkcjonowania według ceremoniału regulaminów wojskowych, co wiąże się m.in. ze zdobywaniem stopni kadeckich.

Pomysł utworzenia Korpusu spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony środowiska lokalnego, z którym II LO im. M. Kopernika współpracuje od lat w zakresie edukacji historycznej i patriotycznej. Kadeci będą godnie w tym zakresie kontynuowali tradycje swoich poprzedników z okresu II wojny światowej i 20lecia międzywojennego. Wyniesione z tych, czasami bardzo trudnych czasów doświadczenia pomogą wychować dla wolnej Polski światłych patriotycznie nastawionych i moralnie zdrowych obywateli.

Ważnym elementem tego wychowania będzie wykształcenie w umysłach i sercach młodych ludzi szacunku dla wszystkich podtrzymujących tradycje.

Zarówno nauka jak i funkcjonowanie we wspomnianej społeczności szkolnej dadzą młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji oraz jasność umysłu w budowaniu dalszej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.

Katarzyna Arciszewska – Stępień, dyr. 2 LO w Kędzierzynie-Koźlu

foto: Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte