UO i WUP chcą razem ściślej współpracować

Niezależna Gazeta Obywatelska

Miejsce akcji gmach UO na ul. Oleskiej fot. Watch DOGJutro nastąpi oficjalne podpisanie umowy o współpracy Uniwersytetu Opolskiego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Wydarzenie zostało zaplanowane na najbliższą środę 28.10.2015 godzina 13.30, miejsce: Rektorat Uniwersytetu Opolskiego. Obie strony deklarują potrzebę podjęcia współpracy dotyczącej m.in.: następujących obszarów:

organizowania przedsięwzięć związanych z planowaniem karier zawodowych i aktywizacją zawodową studentów, absolwentów i doktorantów, wymiany informacji dotyczącej rynku pracy i badań popytu na pracę oraz wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez strony Porozumienia, wymiany, opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowych, organizowania przedsięwzięć związanych z planowaniem kariery zawodowej i aktywizacją zawodową studentów, absolwentów i doktorantów, realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej, przebranżowienia i uzupełnienia kompetencji zawodowych studentów i absolwentów, przygotowania i prowadzenia działań na rzecz korelacji kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy, przygotowania działań w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego, organizacji seminariów i konferencji naukowych, popularnonaukowych i metodycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, wsparcia, organizacji i prowadzenia specjalistycznych szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników urzędów pracy.

t

Komentarze są zamknięte