Nowe miejsca pracy w energetyce

Niezależna Gazeta Obywatelska

Sieci energetyczneInwestycje w sieci energetyczne realizowane obecnie na dużą skalę przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego to nie tylko pewność, że w każdym gniazdku popłynie prąd. To także nowe miejsca pracy dzięki łatwiejszemu pozyskiwaniu inwestorów czy bezpośrednie wpływy do budżetu gminy. Wartość wdrażanych programów inwestycyjnych do 2019 roku wyniesie nawet do 42 mld złotych. Jakie działania mogą podjąć samorządy by ich gminy wykorzystały tę szansę na rozwój?

Wykorzystanie urządzeń elektrycznych wymagających nieprzerwanych dostaw energii jest podstawą codziennego życia mieszkańców i funkcjonowania przedsiębiorstw. Mimo, że instalacje i urządzenia zapewniające „transport” energii na trwałe wpisały się w nasz krajobraz, ich niezawodne działanie wymaga inwestycji i modernizacji. Warto pamiętać, że energia elektryczna, docierając do klientów, musi pokonać czasami nawet kilkaset kilometrów właśnie za pomocą infrastruktury elektroenergetycznej. Nieustający postęp technologiczny przekłada się na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Te zmiany w połączeniu z faktem, że znacząca część infrastruktury powstała jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, oznaczają, że dla wzrostu niezawodności i bezpieczeństwa dostaw do wszystkich odbiorców, potrzebne są inwestycje w sieci elektroenergetyczne.

Znaczna poprawa jakości dostarczanej energii, będąca wynikiem inwestycji, to także zachęta dla potencjalnych przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w momencie wyboru lokalizacji dla ich inwestycji. Wsparcie i współpraca z samorządami w ostatnich latach pozwoliły operatorom systemów dystrybucyjnych i operatorowi systemu przesyłowego na poprawę dostępu do energii elektrycznej. Miejsce Polski w renomowanym rankingu Doing Business , prowadzonym przez Bank Światowy w kategorii Dostęp do Energii Elektrycznej, poprawiło się w ciągu ostatnich 2 lat aż o 73 miejsca. Był to największy awans Polski we wszystkich kategoriach tego rankingu. Innym przykładem jest wybudowanie Głównego Punktu Zasilania w Babimoście oraz uruchomienie linii 110 kV Lubiechnia Wielka – Sulęcin w województwie lubuskim przez Enea Operator. Ułatwienie przyłączania do sieci i podniesienie rezerw mocy pozwoliły, w tym przypadku, na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dużego zagranicznego producenta mebli drewnianych i farmy wiatrowej. Wraz z poprawą jakości i dostępności energii, przedsiębiorcy chętnie podejmują decyzje o wyborze danej gminy jako miejsca rozwoju ich firm, tym samym tworząc miejsca pracy na lokalnym rynku.

Dwie spośród wielu inwestycji zrealizowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych są przykładami istotnego zmniejszenia ilości i długości przerw w dostawach energii i zwiększania możliwości rozwoju gospodarczego całych regionów. W wyniku wprowadzenia modelu określającego efektywność inwestycji przez ENERGA-OPERATOR i kompleksowej modernizacji rozdzielni w Świebodzicach przez TAURON Dystrybucja udało się osiągnąć znaczną poprawę jakości dostaw energii do klientów. W przypadku operatora systemu przesyłowego – Polskich Sieci Elektroenergetycznych pomyślna współpraca z samorządami pozwoliła na wybudowanie linii: 400 kV Wrocław – Świebodzice, 400 kV Pasikurowice – Wrocław oraz 400 kV Kromolice – Pątnów. Dzięki temu, kilkadziesiąt gmin podniosło swoją atrakcyjność inwestycyjną i zyskało nowe źródło przychodów budżetowych. Jednocześnie, w wyniku inwestycji każda ze wspomnianych gmin otrzymuje z tytułu podatku od nieruchomości kwotę w wysokości 2% wartości części linii przebiegającej przez jej obszar. Dodatkowe wpływy budżetowe to m.in. możliwość szybszego wyremontowania chodników, wybudowania nowego placu zabaw czy lepszego wyposażenia szkół. Każda gmina, przez której teren będzie przechodzić inwestycja liniowa, może liczyć na tego rodzaju wsparcie.

Inwestycje sieciowe to również bezpieczeństwo energetyczne, także dla regionów, których zasoby naturalne lub charakterystyka geograficzna ograniczają możliwość uzyskania pełnej niezależności energetycznej. Przykładem może być województwo warmińsko-mazurskie pozyskujące około 90% energii z innych regionów Polski. W wyniku zapewnienia możliwości transportu energii elektrycznej z elektrowni znajdujących się w południowych lub centralnych częściach kraju, Warmia i Mazury mogą cieszyć podobnymi warunkami dla rozwoju gospodarczego, co Śląsk czy Pomorze, mimo braku zasobów węgla kamiennego lub mniej korzystnych warunków dla rozwoju energetyki wiatrowej.

http://zenergiadzialalepiej.pl/dla-samorzadowcow/

 

Komentarze są zamknięte