Konferencja naukowa o mniejszościach w Polsce i na Ukrainie

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Biografii Lecha Kaczyńskiego słuchała pełna aula tzw KowalczykowaKonferencja Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów odbędzie się 22 października 2015 (czwartek), godz. 10:00 w Błękitnej Auli , Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Opole pl. Kopernika 11.

Ukraina, podobnie jak Górny Śląsk oraz każdy inny region pogranicza, jest wielokulturowym tyglem. Państwo to plasuje się w czołówce krajów europejskich pod względem liczebności mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich udziału procentowego w ogólnej liczbie ludności.

Nie można jednak spoglądać na obecną sytuację mniejszości narodowych i etnicznych na Ukrainie bez kontekstu, jaki spowodowany jest napiętą sytuacją na wschodzie tego państwa. Jesteśmy świadomi tego, że Ukraina to dziś kraj, w którym trwają starcia zbrojne, a z drugiej strony, to kraj z niestabilną sytuacją wewnątrzpolityczną i oczekiwaniami mieszkańców na reformy systemowe oraz podniesienie stopy życiowej. Wszystkie te czynniki destabilizujące działalność państwa prowadzą do niepewności jeśli chodzi o sytuację i przestrzeganie praw ukraińskich mniejszości narodowych i etnicznych.

Aby bliżej przyjrzeć się obecnej sytuacji na Ukrainie, organizujemy konferencję pt.: Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów”, której celem jest komparatystyczna synteza sytuacji mniejszości narodowych w Polsce i we współczesnej Ukrainie. Ważnym aspektem debat podczas tej konferencji będzie również kontekst regionalny.

Jesteśmy bowiem zdania, że mniejszości wywierają ogromny wpływ na kształt regionów, stanowiąc częstokroć jego pozytywny wyznacznik oraz jego markę rozpoznawalną w szerszej niż regionalna perspektywie. Podczas konferencji spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania: Jakie są standardy prawne ochrony mniejszości narodowych i etnicznych na Ukrainie i w Polsce?

Czy Ukraina może czerpać z polskich doświadczeń w zakresie tej tematyki? Jak powinna być kształtowana polityka regionalna, aby uwzględniała mniejszości i ich wpływ na regiony?

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie w językach polskim i niemieckim.

Wstęp wolny, lecz liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia (mailem, faksem lub telefonicznie) do dnia 20 października br.

Kontakt: Beata Woźniak, tel.: +48 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115,
e-mail: [email protected]

Partnerzy:
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Oddział Opole

  1. Eleonora
    | ID: 8d817c22 | #1

    Artykuł oddaje tę ” równowagę” w przestrzeganiu praw mniejszości:

    http://wirtualnapolonia.com/2015/10/22/marysia-pyz-ze-lwowi-przyklad-nietolerancji-nie-tylko-w-stosunku-do-polakow/

    szkoda słów…

Komentarze są zamknięte