Innowacyjne terapie onkologiczne

Niezależna Gazeta Obywatelska

onkologiaBlisko 17 mld PLN traci polska gospodarka z powodu nowotworów złośliwych. Tyle w 2013 roku wyniosły koszty pośrednie, spowodowane przedwczesnymi zgonami, niezdolnością do pracy czy zaangażowaniem opiekunów nieformalnych. Do 2025 roku koszty te wzrosną do 1,3% PKB. Według EY, skuteczne leczenie onkologiczne wymaga poprawy jakości zarządzania, lepszej organizacji procesu leczenia i większego dostępu do zasobów, w tym leków. Aby poprawić dostępność leków onkologicznych, autorzy raportu „Innowacyjne terapie onkologiczne. Propozycja poprawy polskiego systemu opieki onkologicznej” proponują optymalizację procesu refundacji oraz wydzielenie dodatkowych środków na finansowanie innowacyjnych terapii, np. w formie dedykowanego funduszu.

Choroby nowotworowe to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce i na świecie. W 2012 roku nowotwory były przyczyną śmierci niemal 99 tys. Polaków, odpowiadając za 25,6 % wszystkich zgonów. W Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej (27 %), stanowią dziś drugą, po chorobach układu krążenia, najpoważniejszą przyczynę zgonów. Już w 2025 roku nowotwory staną się najczęstszą przyczyną śmierci w naszym kraju. Również dane epidemiologiczne nie napawają optymizmem. Populację chorych na nowotwory w Polsce szacuje się na 310 tys. osób. Zachorowalność ma wzrosnąć w ciągu dekady ze 150 tys. do 185 tys. przypadków rocznie. Oznacza to, że w 2025 roku prawie 350 tys. osób będzie się zmagać z chorobą nowotworową.

Więcej o sprawie tutaj

t

Komentarze są zamknięte