Komarzyński chce pomóc rolnikom dotkniętym suszą

Niezależna Gazeta Obywatelska

Komarzyński-WojciechWojciech Komarzyński z Prawa i Sprawiedliwości na dzisiejszej (22.09) konferencji w Przylesiu w powiecie brzeskim zapowiedział, że będzie walczył o rozwój wsi i pomoc rolnikom. Kandydat na posła z Brzegu przekonywał, że tej grupie społecznej należy się wsparcie, szczególnie po tegorocznej ogromnej suszy. Poniżej zapis z konferencji. 

Szanowni Państwo. Odnosząc się do kwestii rolnictwa zacznę od sprawy najbardziej aktualnej czyli suszy, która dotknęła boleśnie w tym roku rolników. Rolnik w takiej sytuacji nie może pozostać sam. Nie może on sam ponosić konsekwencji sytuacji, które nie są w żaden sposób od niego zależne. Tu, jako państwo, jako społeczeństwo musimy okazać solidarność z tymi, którzy nas „żywią”. Państwo powinno objąć rolników szczególną i niezwłoczną opieką, nie tylko w czasie klęsk żywiołowych, ale także w
przypadku ekstremalnych wahań cen produktów rolnych. Dlatego w przypadku wygranych wyborów deklaruję pełne poparcie dla projektu ustawy o stworzeniu przez państwo powszechnego programu ubezpieczeń działalności rolniczej.

Druga kwestia to sprawa polskiej ziemi. Tu zacytuję Hipolita Cegielskiego, polskiego polityka z okresu XIX wieku, który mówił, że „podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród”. Dlatego zapewniam, że nigdy nie podniosę ręki za sprzedażą choćby centymetra polskiej ziemi w obce ręce. Będę dążył do stworzenia regulacji prawnych, najlepiej konstytucyjnych, gwarantujących
jej ochronę.

Kolejną sprawą są dopłaty bezpośrednie, ich niesprawiedliwy podział i coraz bardziej skomplikowane procedury przyznawania. Dopóki rolnik nie będzie godnie wynagradzany, powinien istnieć system dopłat bezpośrednich. I powinny one być sprawiedliwie dzielone względem państw zachodnich. Obecnie rolników gnębi się skomplikowanymi procedurami i absurdalnymi warunkami przyznawania dopłat bezpośrednich np. przez określanie terminów i procentów zazielenienia użytków rolnych, co często nie jest zależne
od samego rolnika. Proszę Państwa, ja z tymi absurdami będę walczył.

Ostatnią kwestią jest ograniczenie patologii w agencjach rolnych, o których często słyszymy z przekazów medialnych. Te instytucje powinny służyć rolnikom, a nie wąskim grupom osób. Mam nadzieję, że mojej formacji politycznej uda się przywrócić im taki charakter.

Jeśli chodzi o sprawy gminy Olszanka, rozmawiałem na ten temat z Wójt Gminy Olszanka Panią Anetą Rabczewską, a także Sołtys Przylesia Panią Krystyną Listowską i deklaruję pełne wsparcie oraz pomoc dla realizacji takich projektów, jak generalne remonty dróg wojewódzkich 462 Łosiów – Krzyżowice i 401 Żłobizna – Przylesie. Mam też nadzieję i jeśli będzie potrzebna moja pomoc to o niej zapewniam, że Gmina Olszanka zrealizuje w ramach Subregionu Brzeskiego obwodnicę Przylesia, która będzie
kontynuacją obwodnicy Pępic, aż do węzła autostradowego Przylesie.

powiedział Wojciech Komarzynski z PiS podczas konferencji.
T

Komentarze są zamknięte