JOW Bezpartyjni zarejestrowali komitet konkurencyjny do Kukiza

Niezależna Gazeta Obywatelska2

JowJak zmieniamy Polskę
1. Mamy całościowy pakiet reformatorski: “Idziemy po nowy kontrakt społeczny”.
2. Nasza inicjatywa to najbardziej pojemna, bezpartyjna koalicja na rzecz zmian. Scalamy ludzi z lewa i prawa.

3. Oferujemy najbardziej konkretny plan na normalność w Polsce – realną decentralizację. Prawdziwa decentralizacja to w 21 wieku, miernik nowoczesności państwa.4. Skupiamy, sprawdzonych w lokalnych społecznościach, dobrych gospodarzy. Z pomocą bezpartyjnej większości Polaków zdecentralizujemy, odbiurokratyzujemy i odpartyjnimy Polskę.Idziemy po nowy kontrakt społeczny
Kraj to firma. Firma powinna być dobrze zarządzana. Tymczasem Polska – nasza wspólna firma – od lat jest źle zarządzana. Dziś poseł nie jest pracownikiem obywatela, choć powinien nim być. Do wymiany nadaje sie niemal cale kierownictwo firmy. Do zastąpienia są stare, skompromitowane mechanizmy administrowania. Polsce potrzebny jest nowy kontrakt. Potrzebne są nowe przejrzyste reguły rządzenia i rozliczania naszych pracowników – posłów – z powierzonej im władzy.
Od tego trzeba zacząć. Od wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Tylko tak możemy przywrócić PRAWDZIWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ polityków. Konieczna jest ponadto reforma wszystkich innych działów firmy, jak finanse publiczne, sadownictwo, służba zdrowia. Idziemy po nowa umowę społeczną, która całościowo ureguluje relacje obywatel – państwo wedle jasnych reguł godnych 21 wieku.

Jesteśmy ponadpartyjną koalicją na rzecz zmian
Z powodu sytuacji w Polsce powstaje w kraju pierwsza ponadpartyjna koalicja: JOW Bezpartyjni. Kierujemy się zasadą, że najpierw rzeczy najważniejsze. Dlatego w JOW Bezpartyjni łączymy sie ponad podziałami. Są wśród nas tacy, którzy myślą o sobie “prawica”, oraz tacy, którzy myślą o sobie “lewica”, ale te różnice w tej chwili nie są dla nas istotne. Idziemy po nowy kontrakt społeczny dla Polski, wiec łączymy siły: tworzy sie bezprecedensowa koalicja ponad podziałami. Każdego dnia dołączają do nas nowe środowiska. Nic dziwnego: w Polsce najwięcej jest bezpartyjnych. 98 procent Polaków nie należy do żadnej partii politycznej. Wszystkich chętnych – bezpartyjnych – zapraszamy do nas.

Plan na normalność w Polsce: decentralizacja władzy i deglomeracja, rzeczy, które dla prawdziwie nowoczesnych narodów są miernikiem postępu i prawdziwej równości szans
Fundamentem normalności jest decentralizacja władzy: ma być blisko ludzi, służyć obywatelom. Pierwszym krokiem ku normalności musi być odebranie „działaczom”– niekompetentnym i zamkniętym w centrach władzy pseudogospodarzom – ich głównego narzędzia: centralizmu. Dzięki decentralizacji ordynacji, Polacy będą wreszcie mogli wybierać (i odwoływać jeśli zechcą) swych reprezentantów wyłanianych lokalnie wedle zasady “poseł z każdego powiatu”. Decentralizacja to największy wspólny mianownik oczekiwań i żądań Polaków, coś, czego domaga sie cała bezpartyjna Polska.
Konieczne jest wyrównywanie szans życiowych i warunków bytu większości Polaków, których aż 95 procent mieszka poza Warszawa. Weźmy przykład z Niemiec i USA. Przenieśmy wiele z 70 urzędów centralnych do różnych regionów Polski, regiony te dostana silny impuls rozwojowy i staną sie częścią systemu wielu serc, których potrzebuje prawdziwie nowoczesne państwo.

Sprawni, lokalni gospodarze – silnikiem zmian, których chce Polska normalna
Są dwie Polski: jedna jest scentralizowana, źle rządzona, bawiąca sie kosztem podatników. Odgrodzona od rzeczywistości, daleka od normalności. Jest też druga Polska – pełna doświadczonych, lokalnych gospodarzy (sprawnych burmistrzów i samorządów, sprawnych organizacji społecznych, sprawnych małych i średnich przedsiębiorców). To Polska normalna, realna, oddolna, większościowa, lecz ograniczana przez scentralizowanie. Aby zmieniać Polskę powołaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni jako wehikuł zmiany.
Ruszamy na Warszawę, by w firmie o nazwie Polska zrobić generalny remont.

  1. Irena
    | ID: 8f5de34a | #1

    Faktem jest, że ze zgloszonych nazwisk na listach p.Kukiza niewielka ilość osób ma szanse na kandydowanie na posła.Stąd podziały. Wprawdzie, w jedności jest siła.Ale,może to i dobrze.Program.. pt….,sprawni,lokalni gospodarze- silnikiem zmian…Polskę unormalni. Oby.

  2. | ID: 27d8ec2a | #2

    Ciekawi mnie skład na listach.Z lewa,prawa i od srodka to moze być koktail,,, nie koniecznie wybuchowy.Jeżeli pan Kukiz list nie pozna,kto wie,kto będzie Ruch Kukiza reprezentował?? PANU KUKIZOWI UFAM..

Komentarze są zamknięte