Zarząd ECO kupił sobie czas przed nieuchronną wymianą składu osobowego

Niezależna Gazeta Obywatelska2

ECO S.A [ecosa.pl]Dziś w ratuszu znów wróciła sprawa ECO S.A. Sąd Okręgowy w Opolu wydał postanowienie z dnia 27 lipca br. w przedmiocie wstrzymania wykonalności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA. z dnia 16 lipca br. Tam dokonano wymiany składu Rady Nadzorczej spółki. Jak informuje Ratusz wydane postanowienie nie podważa zgodności z prawem dotychczasowych działań wobec spółki.

Nadal konsekwentnie zmierzamy w kierunku zwiększenia zaangażowania spółki ECO w działania kulturalne, społeczne i inwestycyjne prowadzone na terenie miasta Opola. Spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia Sądu. Sprawa jest wielowątkowa, stąd zrozumiałe jest, że Sąd potrzebuje czasu na jej rozpatrzenie – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. – Stoimy na stanowisku, że nasze dotychczasowe działania są zgodne z prawem i interesem mieszkańców Opola. Czekamy na dalsze rozstrzygnięcia Sądu w tej sprawy – dodaje.

Sprawę ECO komentuje wiceprezydent Opola Janusz Kowalski, prawnik i nadal członek Rady Nadzorczej ECO.

1. Zarząd ECO miał 7 dni na złożenie wniosku do KRS o wpisanie nowych członków Rady Nadzorczej albo złożenie wniosku o tzw. zabezpieczenie. Jego przedmiotem nie jest rozstrzygnięcie merytoryczne, lecz wstrzymanie wykonalności uchwał. To normalna niejawna procedura w sytuacji skomplikowanych sporów prawnych, dająca sądowi czas na spokojna analizę stanowisk zainteresowanych stron.

2. Uchwały o powołaniu nowej Rady Nadzorczej nadal są w obrocie prawnym, nie zostały uchylone. Według wiedzy miasta do dnia dzisiejszego nie zostały nawet złożone pozwy o uchylenie uchwał powołujących nowa Radę Nadzorczą.

3. Poza zapoznaniu się z argumentacją ew. powództw miasto dopiero wtedy przedstawi swoja argumentację prawną. Na obecnym etapie miasto nie jest strona i nie ma możliwości prawnej przedstawienia swojej argumentacji.

Z tego powodu zwołane przez miasto Opole na 30 lipca br. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ECO S.A. nie będzie się mogło odbyć. Zarząd ECO pod kierunkiem Wiesława Chmielowicza kupił sobie czas, ale raczej nie stołek, który nieuchronie powinnie należeć do przedstawiciela z większą ilością udziałów, czyli miasta Opola.

tk, Opole.pl, fb

 

 1. gajowy baryła
  | ID: c793b484 | #1

  skąd się wziął Chmielowicz, skąd się wzięły związki zawodowe bez udziałów w radzie nadzorczej, otóż stało si w czasach tow. Pogana, który w taki właśnie sposób sprywatyzowano ECO,
  miasto nie ma swojej reprezentacji w Zarządzie a więc nie ma wpływu na racjonalne kształtowanie kosztów, a niektóre koszty budzą podejrzenie nieracjonalności, i co robi w radzie nadzorczej prezes SEC, przecież Szczecińska Energetyka Cieplna to potencjalny konkurent w rozwoju firmy,

 2. gosia
  | ID: 9cb1ac57 | #2

  W sumie im się nie dziwię. Zrobili sobie taki układ, a teraz może to wszystko się skończyć. Cóż jednak nas to obchodzi?
  Mam z wielu źródeł sygnały, że na urzędach niezwykła nerwówka. Moi znajomy z tzw. „dołu” są nękani przez sfrustrowanych przełożonych.

Komentarze są zamknięte