Porozumienie z organizacjami związkowymi PKP Energetyka [materiał PR]

Niezależna Gazeta Obywatelska

energiaDziś w Warszawie (20 lipca 2015 r.) – Caryville Investments – spółka celowa powołana przez fundusz CVC Capital Partners do realizacji transakcji zakupu PKP Energetyka, zawarła Porozumienie Partnerów Dialogu Społecznego z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ Solidarność PKP Energetyka S.A. oraz Radą Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych.

– Cieszę się że podpisaliśmy porozumienie. Zapisy w nim zawarte udało się wypracować dzięki odpowiedzialnej postawie każdej ze stron, opartej na dialogu i trosce nas wszystkich o przyszłość firmy i jej pracowników. Wiem, że to ważny krok w naszych negocjacjach, które mam nadzieję zakończymy niebawem pomyślnie, podpisując umowę nabycia akcji PKP Energetyka – powiedział Przemysław Obłój z CVC.

W treści porozumienia podpisanego 16 lipca br., czytamy m.in. – cyt: „Organizacje związkowe wspierają długofalowy rozwój Spółki we współpracy z Inwestorem, jako właścicielem…”. Fundusz CVC na mocy porozumienia zobowiązał się m.in. do niewypowiadania ZUSP-u dla pracowników PKP Energetyka do końca 2019 r. oraz do realizacji Paktu Gwarancji Pracowniczych, zawartych 19 stycznia 2015 roku, w tym gwarancji zatrudnienia oraz premii prywatyzacyjnej dla pracownikow PKP Energetyka SA.

Ponadto, strony uzgodniły, że kontynuowane będą uprawniania pracowników PKP Energetyka, ich rodzin oraz emerytów do ulg transportowych na warunkach obowiązujących obecnie. Nowe stanowiska pracy w ramach rekrutacji, będą proponowane, najpierw obecnym pracownikom spełniającym wymagania w zakresie kompetencji. Przyszły inwestor będzie również wspierał rozwój zawodowy pracowników i podnosił ich kwalifikacje oraz zadeklarował, zgodnie z wnioskiem strony związkowej, że nazwa Spółki pozostanie niezmieniona, co najmniej przez cztery najbliższe lata.

Fundusz CVC, zaoferował najwyższą cenę za PKP Energetyka i otrzymał 6 lipca br., od PKP S.A., wyłączność do dalszego prowadzenia negocjacji w sprawie prywatyzacji Spółki. Proces ma się zakończyć w III kwartale 2015 r.

Porozumienie ze stroną związkową wejdzie w życie z dniem nabycia akcji PKP Energetyka przez CVC.

CVC jest globalną firmą private equity oraz firmą doradztwa inwestycyjnego, założoną w 1981 roku, posiadającą 22 biura na terenie Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. CVC zarządza środkami w imieniu ponad 300 inwestorów w większości z Ameryki Północnej oraz Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Powierzają oni swój kapitał CVC na wieloletnie okresy. Bieżąca wartość aktywów firmy przekracza kwotę 52 mld USD. Aktualnie, fundusze CVC posiadają udziały w ponad 50 spółkach na całym świecie, zatrudniając około 400 tys. osób oraz osiągając roczne łączne przychody w wysokości około 130 mld USD

Komentarze są zamknięte