ECO przeanalizuje ciepło z PGE Elektrowni Opole

Niezależna Gazeta Obywatelska1

ECO S.A [ecosa.pl]Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK S.A.) posiadająca instalacje wysokosprawnej kogeneracji w Elektrowni Opole oraz Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO SA) posiadająca instalacje wysokosprawnej kogeneracji przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu, zbadają możliwości techniczne i ekonomiczne koncepcji w zakresie optymalizacji dostaw ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji w obu przedsiębiorstwach dla mieszkańców Opola.

Z ramienia PGE GiEK SA list intencyjny podpisali Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania oraz Robert Imbor, wiceprezes zarządu PGE GiEK SA, w imieniu ECO SA Wiesław Chmielowicz, prezes zarządu oraz Andrzej Goździkowski, członek zarządu dyrektor ds. operacyjnych.

Spółki w podpisanym liście intencyjnym zadeklarowały, że na partnerskich warunkach przeanalizują koncepcję dostaw ciepła z obu źródeł wysokosprawnej kogeneracji dla mieszkańców Opola. W związku z tym realizacja przedsięwzięcia może zapewnić odbiorcom długoterminowe bezpieczeństwo dostaw ciepła.

W pierwszym etapie prac nad koncepcją, strony przygotują własne, wstępne analizy. Następnie ich wyniki zostaną zweryfikowane przez obie spółki poprzez wykonanie wspólnego opracowania z analizą ekonomiczno – techniczną. Na tej podstawie zarządy obu przedsiębiorstw podejmą decyzję co do dalszej współpracy i realizacji kolejnych działań.

Uzgodniono, że wspólna analiza zostanie przygotowana do połowy września 2015 r.

T

  1. Irena
    | ID: 80b124fd | #1

    Czekam na tą analizę.

Komentarze są zamknięte