Co robi opolska ekipa w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Niezależna Gazeta Obywatelska

opolska ekipa Masz GłosChcesz mieć wpływ na wydatki z budżetu gminy i zgłaszać pomysły do realizacji, np. budowę boiska lub postawieni latarni? Uważasz że kontakt z radnymi powinien być łatwiejszy, a urząd miasta czynny dłużej? Twoim zdaniem to nierealne? W żadnym razie! Takie i podobne cele postawili przed sobą członkowie i członkinie 343 grup z całej Polski, które biorą w tym roku udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór. Wśród nich jest 8 gmin z województwa opolskiego.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór organizowana jest już od 2002 roku. Co roku na zaproszenie do udziału w programie odpowiadają grupy nieformalne, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe i lokalne media, podzielające przekonanie, że warto mieć wpływ na swoje otoczenie przez cały czas, nie tylko podczas wyborów.

W tym roku głównym celem programu jest angażowanie obywateli oraz władz do dialogu i współpracy. Grupy i organizacje, które zgłosiły chęć uczestnictwa, odbyły już szkolenia i zaczęły działać na rzecz zmian w swoich gminach. Przez rok realizować będą przynajmniej jeden z pięciu podpowiedzianych im celów: wprowadzać lub poprawiać funkcjonowanie budżetu obywatelskiego, dążyć do tego, by w ich gminach radni byli dostępni, starać się o wprowadzenie do statutów gmin inicjatywy lokalnej albo wspólnie z władzami realizować konkretne inicjatywy oraz działać na rzecz uczynienia przestrzeni bardziej przyjazną i ulepszenia instytucji.

W województwie opolskim do akcji przystąpiła między innymi fundacja Prodeste, która działa na rzecz osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin, proponując im między innymi aktywizację przez turystykę, sztukę czy tworzenie mediów, a także diagnostykę i leczenie. Wspólnie z organizatorami akcji Masz Głos, Masz Wybór fundacja rozpoczęła działania zmierzające do zmniejszenia dystansu pomiędzy radnymi a mieszkańcami – obecności radnych na dyżurach, podawania przez nich telefonów lub adresów email, dzięki czemu możliwe będzie realne współdecydowanie o rozwoju gminy.

Aktywność uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór jest, jak podkreśla Marek Solon-Lipiński, specjalista Fundacji Batorego, przykładem rosnącego zaangażowania mieszkańców w życie swoich społeczności. Podczas gdy w badaniach CBOS z 2002 roku tylko 50 % osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że ludzie tacy jak oni mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi czy miasta, działając wspólnie z innymi, w 2014 było to już 80% osób.

Grupy biorące udział w akcji przez cały czas mogą korzystać ze wsparcia ekspertów z Fundacji Batorego oraz organizacji współorganizujących akcję: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Bona Fides, Pracowni Badań Społecznych Stocznia i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Te gminy, w których działania będą najaktywniejsze i współpraca między mieszkańcami i władzami będzie przebiegać najlepiej, otrzymają nagrodę Super Samorząd 2015.

Więcej o akcji: www.maszglos.pl

Komentarze są zamknięte