NGO Knurów: Koncert rockowy upamiętniający Powstania Śląskie

Niezależna Gazeta Obywatelska

NGO KnurowKnurowski klub młodzieżowy ,,Grzejnik Cafe”, od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko młodych ludzi. Bywalcami tej oazy muzyki rockowej są również osoby starsze.

Koncert który odbył się 1 maja w ,,Grzejniku” był wydarzeniem niezwykłym, miał bowiem na celu upamiętnienie ,,Powstań Śląskich”. Specjalnie z tej okazji do Knurowa zawitała znana grupa rockowa GAN ze Szczecina.

Przed koncertem krótką prelekcję wygłosił Tadeusz Puchałka, miało być to krótkie 5 minutowe wystąpienie a na życzenie publiczności i samych artystów przerodziło się w prelekcję. Puchałka opowiadał o początkach zanim doszło do zbrojnego wystąpienia ludności na tym terenie. Wyjaśniał co stało się powodem do tego wybuchu, podkreślił również, iż nie należy Powstań Śląskich utożsamiać z wojną domową, czy też hańbą, bo i takie glosy słychać coraz wyraźniej na Śląsku wspominał prelegent…

Głównym powodem wybuchu powstań była jak twierdzi, tęsknota za utraconą matką Polską, a represje w stosunku do mieszkańców o propolskich zapatrywaniach tylko dolały oliwy do ognia.

Publiczność składająca się w większości z bardzo młodych ludzi miała okazję dowiedzieć się, w jaki sposób zdobywano broń w tym czasie, jak ją przechowywano. Podczas prelekcji szczegółowo starano się przedstawić sposób w jaki werbowano przyszłych żołnierzy powstańczych. Puchałka ze szczegółami opowiadał o samej ceremonii przysięgi, jak sam przyznaje, wszystko to o czym mówi zawarte jest w źródłach. Materiały z których czerpał wiedzę pochodzą z dokumentów które zostały mu udostępnione przez rodzinę Nawrat z Pszowa, na całym Górnym Śląsku w tym czasie wyglądało to podobnie dodaje.

Łatwo dziś określać oddziały powstańcze jako niezorganizowane grupy, oglądając ryciny, czy materiały zdjęciowe przedstawiające ludzi niekompletnie umundurowanych, posiadających niejednolite uzbrojenie, które bądź to pochodziło z okresu I Wojny Światowej bądź jak wspomina, z magazynów broni niemieckich oddziałów straży granicznej, zdobyte dzięki przemyślnym fortelom. Ważne było w tym czasie serce do walki i sprawa za którą byli gotowi oddać życie, wspominał rozmówca..

Orężem w walce zanim doszło do wybuchu zbrojnego, był nie karabin a kultura wspominał Puchałka. Na początku ważne było aby odbudować w narodzie ducha patriotyzmu. To właśnie towarzystwa śpiewacze powstające w tym czasie jak przysłowiowe grzyby po deszczu tworzyły i odbudowywały ducha polskości. Pod parasolem chórów, tworzono kółka teatralne, wystawiano tam z narażeniem życia sztuki polskich autorów, przemycano nielegalną literaturę polską, tworzono pierwsze czytelnie i biblioteki. Przykładem takiego działania były chóry ,,Skowronek” w Gierałtowicach, ,,Słowik” w Przyszowicach, ,,Seraf” w Rybniku i wiele innych.

Warte podkreślenia są słowa członków zespołu; W swoim repertuarze posiadacie wiele utworów patriotycznych, dlaczego zdecydowaliście się na wykonywaniu stylu muzyki nazywanego rockiem patriotycznym?

,,Wzbudzić chęć do poznania swojej historii. To nasze główne przesłanie. Dotrzeć z prawdą do młodego odbiorcy… Jesteśmy narodem wyposażonym w bagaż cierpień i walki o swoją tożsamość. Mamy wspaniały język – bardzo trudny, posiadający jednocześnie bogactwo, dzięki któremu możemy wyrażać uczucia jakie nami powodują w sposób szczególny, jest to język wnętrza człowieka. W swoich utworach staramy się dotrzeć z tą prawdą do wszystkich a szczególnie innych narodów.

Naszym zadaniem jest propagowanie naszej historii i kultury wszędzie nawet poza granicami ojczyzny a może szczególnie tam. Odkłamywanie tego wszystkiego, co propagują niektóre media, takie są nasze cele i to staramy się robić”. (Wybrane fragmenty rozmowy z artystami więcej www.iknurow.pl).

Knurowski Grzejnik to dobre miejsce. Koncert był świetny a młodzież równie gorąco oklaskiwała artystów co Polskiego Ślonzoka jak określa siebie Tadeusz Puchałka.

tp, fot. A. Socha

Komentarze są zamknięte