Wybrano nowe władze oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Krzysztof SkowronskiW poniedziałek 20 kwietnia w siedzibie Radia Katowice, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach. Odział obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym również województwo opolskie, które reprezentowali Tomasz Kwiatek oraz Roman Kałwa (GrupaLokalna.pl). W zebraniu udział wziął Prezes Zarządu Krajowego, redaktor Krzysztof Skowroński. W porządku obrad były przewidziane m.in. wybory nowych władz oddziału oraz omówienie wniosku nad powołaniem drugiego oddziału SDP z siedzibą w Świętochłowicach. Ten wniosek nie został entuzjastycznie przyjęty przez zebranych i był wypadkową prywatnych ambicji niektórych członków SDP skupionych wokół redaktora Tomasza Szymborskiego. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, musi się zebrać 15 osób i złożyć formalny wniosek w tej sprawie do Zarządu Krajowego SDP.

Nowym prezesem oddziału SDP w Katowicach  został dotychczasowy wiceprezes Grzegorz Zmuda z Katowic, który sprawdził się bardzo dobrze na tej funkcji. Zastąpił on dotychczasowego prezesa Tomasza Szymborskiego, który nie wziął udziału w zebraniu. W nowym zarządze oddziału znaleźli się następujący dziennikarze:  Jadwiga Chmielowska (wiceprezes), Danuta Stabik (skarbnik) i Jan Picheta (sekretarz).

Delegaci wybrali również trzyosobowy skład komisji rewizyjnej: Tomasz Kwiatek (przewodniczący), Józef Kowalski (sekretarz), Tadeusz Puchałka (członek).

Wybrano również członków oddziałowego Sądu Koleżeńskiego: Paweł Wiecorek, Marek Mierzwiak, Bożena Szmel. Rzecznikiem dyscyplinarnym oddziału został prof. Krzysztof Gosiewski. Powołano jeszcze komisję członkowską, która będzie czuwać nad prawidłowym przyjęciem nowych członków SDP w składzie: Mariusz Cysewski, Małgorzata Skórska, Andrzej Pieczyrak.

Na zebranie przybył specjalnie z Warszawy Krzysztof Skowroński, prezes zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Skowroński – to były dyrektor Programu III Polskiego Radia. Na antenie prowadził  również audycję „Salon polityczny Trójki”. Z Tomaszem Lisem i Mariuszem Ziomeckim jest wspóautorem książki „ABC dziennikarstwa”. Codziennie można go słuchać na antenie internetowego Radia „Wnet”, którego jest założycielem. – Zamierzamy powołać Fundację Solidarności Dziennikarskiej, która ma bronić dziennikarzy oraz być przy nich w jesieni ich życia – zapowiadał prezes SDP. Jak się dowiedziałem, wspomniany dom  pogodnej starości  dla dziennikarzy ma powstać w Kazimierzu Dolnym.

W związku z rozwojem SDP zrodził się pomysł powołania Koła SDP w Opolu, a w przyszłości samodzielnego oddziału otwartego na różne profesje dziennikarskie od fotoreporterów, przez dziennikarzy radiowych, telewizyjnych, prasowych i obywatelskich.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Ma za sobą m.in. tradycje udziału w próbach demokratyzacji w roku 1956 i w latach 1980-81, działalności w opozycji demokratycznej w stanie wojennym. Dzisiaj aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z zapisem w statucie, Stowarzyszenie jest dobrowolnym, twórczo – zawodowym zrzeszeniem dziennikarzy, o celach niezarobkowych. Obecnie liczy ponad 2000 członków. Posiada 15 oddziałów terenowych w największych miastach Polski. W niektórych redakcjach istnieją koła SDP. Prezesami honorowymi SDP są: Stefan Bratkowski i Krystyna Mokrosińska.

grupalokalna, tk, sdp.pl

  1. Irena
    | ID: caaca505 | #1

    Dobrze sie dzieje.Pani Chmielowska we władzach wraz z panem Kwiatek. Życze dalszych sukcesów na niwie dziennikarskiej.Z wielką przyjemnością Was czytam.Poszerzajcie krąg rzetelnych dziennikarzy.serdecznie pozdrawiam.

Komentarze są zamknięte