List do Ambasadora USA w Polsce w sprawie skandalicznej wypowiedzi dyrektora FBI

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ambasador Stephen D. Mull został wezwany do Polskiego MSZ w sprawie skandalicznej wypowiedzi Jamesa B. Comeya, szefa FBI.

Dobrze się stało, ze polska dyplomacja w tym wypadku zadziałała szybko. Jednakże istotne jest wywarcie społecznego nacisku, aby sprawa ta nie rozmyła się po raz kolejny w stwierdzeniach, że Holokaustu dokonali jacyś Naziści, nie wiadomo skąd.

Dlatego Reduta Dobrego Imienia domaga się od Rządu Stanów Zjednoczonych oprócz przeprosin zniesławionego narodu polskiego także jasnego określenia kto był sprawcą zagłady Żydów. jest to ważne, bo odcina drogę do dalszych zniesławień.

Maciej Świrski

Prezes Reduty Dobrego Imienia-Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom

Pod zamieszonym poniżej listem znajduje się klawisz “Podpisz to” , po którego kliknięciu nastąpi przeniesienie do systemu petycyjnego, gdzie wpisując swój adres mailowy będzie można się przyłączyć do listu Reduty Dobrego Imienia.

Pan Ambasador USA w Rzeczypospolitej Polskiej

Stephen D. Mull

Aleje Ujazdowskie 29/31

Warszawa

Szanowny Panie Ambasadorze,

Washington Post w dniu 16 kwietnia 2015 r. zamieścił na swoich stronach internetowych tekst, którego autorem jest pan James B. Comey, Dyrektor Federalnego Biura Śledczego – tekst, który według redakcji jest zapisem przemówienia wygłoszonego w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Znalazł się w tym przemówieniu passus w którym Dyrektor jednej z najważniejszych instytucji państwowych Stanów Zjednoczonych mówi:

„In their minds, the murderers and accomplices of Germany, and Poland, and Hungary, and so many, many other places didn’t do something evil. They convinced themselves it was the right thing to do, the thing they had to do. That’s what people do. “

Co po polsku znaczy:

„W ich mniemaniu mordercy i ich wspólnicy z Niemiec, Polski, Węgier i wielu, wielu innych miejsc nie zrobili czegoś złego. Przekonali siebie do tego, że uczynili to, co było słuszne, to, co musieli zrobić. To co ludzie robią.”

Odnośnie tego fragmentu w imieniu tysięcy członków i sympatyków Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom chciałbym zadać pytania:

  1. Czy Pan Ambasador i Rząd USA posiada dowody na istnienie systemowych wspólników Holokaustu z Polski winnych wymordowania 3 mln Żydów? Czy sądzeni byli w Norymberdze? Chociażby wymienieni w akcie oskarżenia?
  2. Kim byli wymienieni przez p. Comey’a mordercy? Z jakiego kraju? Z kontekstu wynika, że nie z Niemiec, a to oznacza, że nie było to masowe morderstwo zorganizowane przez czynniki państwowe. W takim razie czy było to morderstwo prywatne? Dokonane przez naród Nazi, który nie miał własnego państwa? Jeśli tak, to słowa p. Comey’a są kolejnym krokiem w zacieraniu śladów po rzeczywistych sprawcach Holokaustu.
  3. Czy opinia p. Comey’a jest zgodna ze stanowiskiem Rządu USA? Jeśli nie, czy Rząd USA oficjalnie odetnie się od niej i wyciągnie konsekwencje wobec p. Comey’a?

Wyrażamy najgłębszy protest przeciwko kłamstwu i zniesławieniu, którego dopuścił się Dyrektor James B. Comey.

Polska jest jednym z najstarszych państw europejskich i przez stulecia swojego istnienia dawała schronienie Żydom prześladowanym w innych krajach. Żydzi polscy padli ofiarą niemieckiego barbarzyństwa, tak samo jak i Polacy podczas II Wojny Światowej. Niemcy podczas niej zabili po ok. 3 mln Żydów i Polaków

Przez ponad 200 lat istnienia Stanów Zjednoczonych nasze narody darzyły się przyjaźnią i nigdy nie toczyły przeciwko sobie wojen. Polacy wnieśli znaczący wkład w rozwój Stanów Zjednoczonych, Amerykanie walczyli także o wolność Polski, zniewolonej najpierw przez Niemców, a potem przez rosyjskich komunistów. Polacy są najbardziej pro-amerykańskim narodem na świecie.

Wypowiedź pana Comey’a, ważnego członka administracji Pańskiego kraju jest burzeniem tradycyjnie dobrych stosunków pomiędzy Polakami a Amerykanami. Mamy nadzieję, że nie jest to celowe działanie wynikające z jakichś politycznych rachub.

Za Pańskim pośrednictwem przekazujemy Rządowi Stanów Zjednoczonych wezwanie do przeprosin zniesławionego narodu polskiego i jasnego, jednoznacznego określenia kto był sprawcą Holokaustu.

Z poważaniem

Maciej Świrski

Prezes Zarządu

Warszawa, 19.04.2015 r.

Komentarze są zamknięte