Wręczono Złote Wachlarze 2014

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Karolina SydowW Międzynarodowym Dniu Migranta podczas uroczystej Gali wręczono Złote Wachlarze 2014. Nagroda została przyznana w kategoriach: Osoba oraz Instytucja. Swoją nagrodę przyznała również publiczność. Dodatkowo Kapituła konkursu wyróżniła dwie instytucje za całokształt działań na rzecz ochrony praw migrantów w Polsce.

Kapituła konkursu wyłoniła laureatów spośród ośmiu nominowanych do konkursu Złote Wachlarze 2014. W kategorii Osoba nagrodzony został Abdulcadir Gabeire Farah – założyciel i prezes Fundacji dla Somalii. Statuetkę przyznano za promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz działalność na rzecz włączania imigrantów w dialog obywatelski. W kategorii Instytucja nagrodzono Fundację Inna Przestrzeń. Nagrodę przyznano za inicjatywę ”Lokalne międzysektorowe polityki na rzecz migrantów”, która przyczyniła się do podkreślenia znaczenia samorządów i instytucji lokalnych w kształtowaniu sytuacji migrantów, włączania cudzoziemców do debaty na temat integracji oraz wymiany informacji
i doświadczeń między miastami. Wszyscy zainteresowani tematyką migracji, mogli oddać głos na swojego faworyta na stronie www.złotewachlarze.pl. Oddano ponad dwa tysiące głosów. Największą liczbę głosów zebrała Karolina Sydow. Doktorantka z Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznania otrzymała Nagrodę Publiczności za ułatwianie cudzoziemcom funkcjonowania w  przestrzeni formalno-prawnej, związanej z legalizacją pobytu, znalezieniem pracy, otwarciem własnej firmy oraz pomoc zagranicznym studentom i absolwentom polskich uczelni. Kapituła przyznała również dwa specjalne wyróżnienia dla: Fundacji Helsińskiej oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej za całokształt działań na rzecz ochrony praw migrantów w Polsce.

Uhonorowaliśmy Osobę oraz Instytucję, które przyczyniają się do tworzenia warunków sprzyjających jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału migrantów, ich doświadczenia, zdolności – i tym samym sprzyjają rozwojowi samych migrantów, społeczeństwa oraz polskiej gospodarki czy kultury. Nie było łatwo wyłonić zwycięzców z uwagi na tak wiele wspaniałych inicjatyw podejmowanych przez Nominowanych, ale po naradach podjęliśmy jednogłośną decyzję – mówi Anna Rostocka, Przewodnicząca Kapituły konkursu oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji
ds. Migracji w Warszawie. Konkurs Złote Wachlarze jest częścią projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, realizowanego przez IOM oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Gali towarzyszyła również wystawa „Imigranci sukcesu”, przedstawiająca historie obcokrajowców, którzy odnieśli sukces zawodowy w Polsce. Wystawa zorganizowana była w ramach projektu „Pierwszy krok integracji” Stowarzyszenia Vox Humana.

Migranci przyjeżdżając do Polski przywożą ze sobą nie tylko walizkę, ale też nowe umiejętności, zdolności, nowe spojrzenie i na pewno warto to spożytkować – zaznacza Anna Rostocka. Migracje są bardzo ważnym nośnikiem rozwoju, ale same w sobie go nie czynią. Pozytywny wpływ migracji na rozwój gospodarczy czy społeczny zależy m.in. od poszanowania praw migrantów oraz przejrzystego systemu zarządzania migracjami. Osoby i instytucje nominowane w konkursie Złote Wachlarze przyczyniają się do tworzenia takich warunków, w których potencjał migrantów, ich doświadczenie i zdolności są efektywnie wykorzystywane i sprzyjają rozwojowi samych migrantów, społeczeństwa polskiego oraz polskiej gospodarki czy kultury.

Informacje dodatkowe:
Przewodnicząca Kapituły: Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie. Członkowie: Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii, Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Stachańczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Krystyna Starczewska – Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013 oraz La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce. Kapituła konkursu wybrała Nominowanych,
a następnie w drodze głosowania Laureatów w kategorii Osoba i Instytucja. Plebiscyt na Nagrodę Publiczności trwał za pośrednictwem strony www.złotewachlarze.pl.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) została założona w 1951 i jest wiodącą międzyrządową organizacją działającą w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzi 157 krajów członkowskich, w tym Polska. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Biura IOM na wszystkich kontynentach wspierają rządy państw oraz społeczeństwa obywatelskie Karolina Sydoww następujących czterech obszarach: migracje i rozwój, wspomaganie migracji, regulowanie migracji, migracje przymusowe. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób. Organizacja finansuje ponad 2 000 programów na całym świecie.

  1. | ID: 92ad7f18 | #1

    A kto to jest ta pani, której zdjęcie jest tu aż dwa razy?
    Nie pamiętam skąd ją znam.

Komentarze są zamknięte