Nowy numer dwumiesięcznika – Któż jak Bóg – już w sprzedaży, a w nim teksty o satanizmie, aniołach, i życiu zgodnym z katolicyzmem

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ktoz jak Bog nr 1-2015 _DRUK.inddNowy, pierwszy numer z 2015 roku, dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” jest już w sprzedaży. Na jego łamach czytelnicy znajdą przystępnie napisane artykuły o Bogu, Szatanie, kulcie świętego Michała Archanioła, wierze jako wsparciu w trudnościach, cherubinach i spirytyzmie na kartach Starego Testamentu, filmach i książkach katolickich godnych polecenia, mistykach, teologach początków chrześcijaństwa, cudach, pracy księży michalitów, cnocie oszczędności, patriotyzmie gospodarczym.

Na kartach czasopisma znalazły się też reportaże, świadectwa, oraz artykułu o aniołach, zabawkach wprowadzających dzieci w okultyzm, przedmiotach związanych z okultyzmem, i opowiadania z morałem.

W artykule o satanizmie znalazły się o informacje o nurtach satanizmu, czczących zło osobowe. Satanizm czczący Szatana jako realne bóstwo, odwołuje się do Aleistera Crowleya, i łączy wierzenia pogańskie, gnostycyzm, doktrynę różo-krzyża, teozofie, buddyzm, różne nurty okultyzmu. Kolejna satanistyczna sekta czci Lucyfera. Najpopularniejsza jest w USA. W Polsce najliczniejsze grupy wyznawców ma w Gliwicach i Krakowie. Schizmatycka z kościoła Szatana Świątynia Seta, popularna w USA i WB, odwołuje się do wierzeń staroegipskich. Set utożsamiany jest z Szatanem. Doktryna sekty wzorowana jest na gnozie, i w swoich rytuałach wykorzystuje magie. Politeistyczna jest doktryna kościoła Azazela w której Szatan jest najwyższym bóstwem.

Jan Bodakowski

Komentarze są zamknięte