Wiśniewski zwycięzcą sondażu w walce o fotel Prezydenta Opola

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Sondaż AWSondaż zrealizowano w dniach 10-21 września 2014r. na reprezentatywnej (losowej) próbie telefonicznej mieszkańców Opola. Błąd oszacowania wyniósł (4%). Techniką badawczą były CATI (wywiady telefoniczne).

Realizatorzy:
Badania realizowała ze środków statutowych Pracownia badań Społecznych przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu przy współpracy z „Market Research World” z Gliwic.
Wyniki sondażu
Respondentom zadano 5 pytań. Pierwsze z nich dotyczyło kandydata, na jakiego skłonni byliby oni głosować w najbliższych wyborach prezydenckich.
Najczęściej wskazywano Arkadiusza Wiśniewskiego (24,6%). Na drugiej pozycji uplasował się Tadeusz Jarmuziewicz (19,8%), na trzecim Tomasz Garbowski (17,9%), a na czwartym Marcin Ociepa (10,4%). Mimo braku oficjalnej kandydatury wysokie poparcie uzyskał również potencjalny kandydat PIS (15%). Pozostali kandydaci otrzymali zdecydowanie mniejsze poparcie.

Wykres 1. Na kogo zagłosuje Pan/i w I turze wyborów prezydenta Opola

Do drugiej tury głosowania przejdzie dwóch spośród czterech wymienionych kandydatów. Respondentów poproszono o wskazanie kandydata, na jakiego mogliby głosować w II turze wyborów, w sytuacji, gdyby ich kandydat z I tury nie uzyskał jednego z dwóch czołowych miejsc.
W tym wypadku zdecydowanym faworytem okazał się po raz kolejny Arkadiusz Wiśniewski (25%). Na drugim miejscu znalazł się Marcin Ociepa (19,7%), na trzecim Tomasz Garbowski (15,4%), a na czwartym – Tadeusz Jarmuziewicz (14,5%).

W wyborach do Rady Miasta Opola najwyższe poparcie w sondażu uzyskała PO (23,3%). Na drugim miejscu jest Komitet Wyborczy Arkadiusza Wiśniewskiego (17,5%). Ba trzecim miejscu znalazło się SLD (15,6%), a na czwartym – PiS (11,8%). Komitet wyborczy Razem Dla Opola uzyskał poparcie 6,1%.

Sondaż Janski.edu.pl

Wykres 2. Na jaki komitet wyborczy zagłosuje Pan/i w wyborach do Rady Miasta Opola

Największym poparciem wśród kobiet cieszy się Tadeusz Jarmuziewicz (14%). Bliski wynik osiągnął Tomasz Garbowski (13%). Wśród mężczyzn najczęściej wskazywanym kandydatem jest Arkadiusz Wiśniewski (18%). Osoby młode (do 35 roku życia) zdecydowanie najczęściej wskazywały Arkadiusza Wiśniewskiego – osoby w średnim wieku (36-60) – Jarmuziewicza, a najstarsza grupa opolan – Garbowskiego. W grupie zwolenników Tomasza Garbowskiego oraz Marcina Ociepy przeważają osoby z wykształceniem podstawowym. Wśród zwolenników Tadeusza Jarmuziewicza najwięcej jest osób w wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim. Arkadiusz Wiśniewski rekrutuje swoich potencjalnych wyborców głównie z grupy osób o wykształceniu zasadniczym zawodowym i wyższym.

Sondaż Janski.edu.pl
Dwa pozostałe pytania dotyczyły tzw. przepływu elektoratu. Poproszono w nich respondentów o wskazanie, na kogo głosowali w wyborach samorządowych w 2010r. Pozwoliło to określić, w jakim stopniu wyborcy pozostali przy swoich preferencjach politycznych po 4 latach i określić, w jakim stopniu wyniki z 2010r. mogą być zbliżone do wyników z 2014r.

Wyniki wskazują na stabilizację w poglądach i upodobaniach politycznych opolan. W dalszym ciągu zamierzają oni popierać te same komitety wyborcze i partie, które popierali w 2010r.
Zasadnicze zróżnicowanie dotyczy nowych wyborców, którzy w 2010r. nie mieli jeszcze uprawnień do głosowania. W tej grupie wygrywa Arkadiusz Wiśniewski, ale już na 2 pozycji znalazł się potencjalny kandydat Kongresu Nowej Prawicy. Często wskazywano również: Tadeusza Jarmuziewicza, Marcina Ociepę i Tomasza Garbowskiego.

Info prasowa

  1. Robert
    | ID: 320e1487 | #1

    to akurat pociesza, że władzy nie weźmie ani PO, ani SLD ani Ociepa

Komentarze są zamknięte