Prawica RP protestuje pod Kuratatorium Oświaty w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska
Lesław WatrasZapraszam wszystkich na ogólnopolski protest przeciw zorganizowanej demoralizacji dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. W Opolu w poniedziałek 1 września o godzinie 14:45 przed Kuratorium Oświaty ul. Piastowska 14 odbędzie się pikieta pod hasłem: „Nie pozwólmy deprawować naszych dzieci!”.

Przyjdź i protestuj wspólnie z nami! Musimy zahamować działania rządu, które są brutalną ingerencją w psychikę dzieci, naruszeniem norm moralnych, kulturowych i obyczajowych .
Pozdrawiam,

Lesław Watras
Prawica Rzeczypospolitej Opole                                                                                                                                                                                                                                                                      http://prawicarzeczypospolitej.org

p.s.

Minister Edukacji Narodowej

Kuratorzy Oświaty

PETYCJA

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2014, domagamy się zachowania przez szkołę właściwego celu edukacji, jakim jest wszechstronny, intelektualny i moralny rozwój uczniów.

1.Przypominamy, że w ustawie o systemie oświaty zapisano:

„Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

2.Żądamy formalnego odrzucenia zaleceń edukacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Polityka edukacyjna rządu promująca zasady gender oraz edukację seksualną jest zagrożeniem dla młodego pokolenia i przyszłości Polski.

3.Domagamy się odejścia od polityki monopolizacji przez państwo obszaru wychowania, której wyrazem jest narzucenie szkołom „darmowego elementarza” dla pierwszoklasistów. „Darmowy elementarz” wprowadzono mimo protestów wielu środowisk edukacyjnych, nauczycieli, rodziców oraz ekspertów, którzy krytykowali niski poziom podręcznika i jego infantylizm.

4.Wyrażamy oburzenie wobec arogancji koalicji rządowej, która odrzuciła w parlamencie Obywatelską inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie sześciolatków.

5. Apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorów oświaty, dyrektorów szkół i nauczycieli o odrzucenie działań niezgodnych z ustawą o systemie oświaty i przywrócenie właściwego celu edukacji, jakim jest wszechstronny, intelektualny i moralny rozwój uczniów. 

Komentarze są zamknięte