SDP organizuje zbiórkę publiczną pieniędzy na pomoc prawną dla dziennikarzy

Niezależna Gazeta Obywatelska2

zaproszenie - C. Gmyz w Opolu - 07-03-2013Przypominamy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 59/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich prowadzi zbiórkę publiczną pieniędzy przeznaczoną na sfinansowanie pomocy prawnej (doradztwa prawnego oraz reprezentacji sądowej) dla Cezarego Gmyza, Pawła Lisickiego oraz Tomasza Wróblewskiego.

Dziennikarze ci – pozwani lub oskarżeni w postępowaniach sądowych dotyczących okresu ich pracy w wydawnictwach „Rzeczpospolita” i „Uważam Rze” – zostali pozbawieni opieki prawnej przez wydawcę. Z uwagi na przedmiot tych spraw, złożonych pod względem faktycznym i prawnym, dziennikarzom należy się profesjonalne wsparcie prawne, czego odmówił im wydawca pism, w których pracowali. Suma roszczeń wobec dziennikarzy z tytułu ujawnionych przez nich afer, nieprawidłowości sięga kilku milionów złotych. Gdyby z powodu braku pomocy prawnej przegrali procesy, oznaczać to będzie ich faktyczne bankructwo. Dziennikarze ci przez ćwierć wieku swojej działalności wielokrotnie dali dowody zawodowej rzetelności.

Zbiórka jest prowadzona na obszarze całej Polski w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku na następujący rachunek bankowy, wydzielony do prowadzenia tylko tego projektu:

PKO BP SA IX O/Centrum, 00-950 Warszawa ul. Nowogrodzka 35/41
90 1020 1097 0000 7102 0005 0120

  1. przeciw
    | ID: b3c714bf | #1

    Taaak?? Nie istotne, skala złotówek; bosiem jako inwalida, w powódzgwach czynszowych (przypominam podwyżki 95 r. 500% następnie 3xrok) miałem wybór. Życie a l b o. Śmidrć !! W wooolnej rypy. Dłujjg do… także idzcie n. Newsseek XII1#f. Dr Obcowska bezdomni. Robactwo w ranach!! Pomógł kto?? Itd, o itd. O gfagddiach, w tym woolnym kapitalistycznym, szkoda pisać. SOCJALIZM – fo słowo, jak wybawienie i wolność!!

  2. przeciw
    | ID: ca99e9c4 | #2

    Drugie: w procesie exmisyjnym, sąd odmówił mi pomocy prawnej!! Co czynili z delikwentem, bez profesional obrony? Wszystko, łącznie z krafzierzą pusm wniesionych do sprawy !! Jasne!? Trzecie – po radcach, nędzarze, jak po prośbie taxa… zaporowa.

Komentarze są zamknięte