NIEZŁOMNI: WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI PROTESTACYJNEJ – NAPISZ LIST DO UWIĘZIONEGO!

Redaktor5

braunDziś na mocy decyzji SSR Krzysztofa Korzeniewskiego (sygn. akt II K 462/11) z II Wydział Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia został aresztowany Grzegorz Braun – twórca filmów dokumentalnych, m.in. obrazów: „Towarzysz Generał”, „TW Bolek”, „Poeta pozwany” czy „Transformacja”.

Piszmy listy do uwięzionego – apelują Zygmunt Miernik i Adam Słomka – ze środowiska „NIEZŁOMNYCH”!

braun

Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI” wydał w sprawie specjalny komunikat, w którym czytamy m.in.:

Najwidoczniej są to represje za jego antykomunizm i zaangażowanie w ujawnianie sądowo-państwowej ochrony takich komunistycznych zbrodniarzy jak Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak. Przypominamy, że jego film „Towarzysz Generał” obejrzał co dziesiąty Polak!

Natychmiastowe zastosowanie kary aresztu w sprawie Grzegorza Brauna skrytykował w wypowiedzi dla portalu niezalezna.pl m.in. Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, cyt. „Sprawa Grzegorza Brauna to szczególny przypadek. Podczas jego procesu sąd co najmniej trzykrotnie złamał konstytucję oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka (…) Gdyby Grzegorz Braun pozwał sprawę do Strasburga, Polska musiałaby zapłacić mu wysokie odszkodowanie, ponieważ kilkakrotnie zostały złamane jego podstawowe prawa wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

Kara ta w Unii Europejskiej jest bezprawna; zgodnie z treścią orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (zob. orzeczenie ETPCz w sprawie Kyprianou przeciw Cyprowi) – kary porządkowej nie może nałożyć sędzia, który jednocześnie jest oskarżycielem, świadkiem i / lub poszkodowanym w danej sprawie.

Klika dni temu, tj. 24 lipca br., Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał w sprawie lidera KPN-NIEZŁOMNI Adama Słomki (sygn. II AKz 447/14) konieczność zadośćuczynienia mu za bezprawne aresztowanie z uwagi na podobne przesłanki jak w przypadku uwięzienia Grzegorza Brauna.

zob. materiał na YouTube z posiedzenia sądu

Wrocławski wymiar sprawiedliwości po zdecydowanej obronie komunistycznego zbrodniarza mjr Zygmunta Baumana postanowił wprost stosować metody putinowskiej Rosji czy reżimu Łukaszenki wobec znanego reżysera, nauczyciela akademickiego, scenarzysty i publicysty.

Stąd 2 sierpnia (tj. w najbliższą sobotę) o godz. 16:00 pod Aresztem Śledczym we Wrocławiu (Świebodzka 2) różne środowiska patriotyczne zorganizują protest w obronie Grzegorza Brauna i przeciwko używaniu wymiaru sprawiedliwości do systemowej obrony komunistycznych zbrodniarzy wbrew art. 2 i 19 Konstytucji RP. Przypominamy, że nasze środowisko uczestniczyło w poprzednich posiedzeniach wrocławskiego sądu w sprawie uwięzionego reżysera, np. 27 czerwca 2013 r.

zob. relację i posiedzenie sądu na YouTube

Wszystkich świadomych patriotów zapraszamy do wysyłania konwencjonalnych listów poparcia dla Grzegorza Brauna na adres Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Świebodzka 2, 50-046 Wrocław lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected] oraz protestów na bezprawne działania za pośrednictwem poczty e-mail na adresy: [email protected] ; [email protected] z czytelnym żądaniem włączenia do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, II Wydział Karny – sygn. akt II K 462/11.

Domagamy się też przede wszystkim niezwłocznego uwolnienia Grzegorza Brauna i wyciągnięcia daleko idących konsekwencji dyscyplinarnych wobec SSR Krzysztofa Korzeniewskiego. Bowiem sędzia, który zastosował areszt wobec Grzegorza Brauna powinien zostać wyłączony z prowadzenia sprawy. Nie można uznać sądu za bezstronny, gdy zachowania sędziów (wypowiedzi czy inne przejawy ich stosunku do sprawy lub stron postępowania), poprzedzające wyrokowanie, świadczą o ukształtowaniu sobie poglądu przed rozpoznaniem sprawy. W takiej sytuacji uczestnicy postępowania mogą zasadnie obawiać się bezcelowości swych starań o przekonanie sędziów, zatem nie mogą obdarzyć sędziów zaufaniem niezbędnym dla rzetelnego przebiegu procesu (wyr. S.A. w Krakowie z 12.11.1998 r., II Aka 199/98, KZS 1998, Nr 12, poz. 34). Stwierdzić trzeba, że wyrażone powyżej poglądy znajdują oparcie nie tylko w Biurze Studiów i Analiz SN Biuletyn Prawa Karnego nr 2/09 wymienionym w kasacji przy uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 9/07 (OSNKW z 2007 r., z. 5, poz. 39), ale wyrażane były przez Sąd Najwyższy także w innych orzeczeniach, co sprawia, że można mówić o swego rodzaju linii orzeczeń (zob. wyrok z dnia 29 sierpnia 2006 r., V KK 107/05, OSNKW z 2006 r., z. 10, poz. 96, wyrok z dnia 26 czerwca 2008 r., V KK 128/08, LEX 438465, wyrok z dnia 16 stycznia 2008 r., IV KK 392/07, Prok. i Pr. z 2008 r., nr 5, poz. 9).

Nasze środowisko apeluje przy tym równocześnie o szeroki udział w organizowanej we Wrocławiu akcji protestacyjnej przewidzianej na 2 sierpnia br. na godz. 16:00 pod aresztem we Wrocławiu.

Za Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI”

(-) Zygmunt Miernik
(-) Adam Słomka”.

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej za info „NIEZŁOMNYCH”

 1. | ID: 52672199 | #1

  ogromnie boją się Pana Grzegorza Brauna – dlatego w odwecie bezprawnie i z ponad przeciętną nienawiścią, niesłusznie – zbrodniczo wyniszczają. I

 2. z Niemodlina
  | ID: 8116ac65 | #2

  Kogo się tu bać? Kogoś, kto plecie głupoty na lewo i prawo.

 3. z Niemodlina
  | ID: dfc2b37c | #3

  @z Niemodlina

  :) Wymień mi te „głupoty” lewaku.

 4. Eleonora
  | ID: 1710aad6 | #4

  A w prawicowych mediach i na salonach zawrzało!
  Ilu znalazło się chętnych do obrony Brauna.
  Panowie Karnowscy i ich WPolityce
  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
  i cała plejada prawicowych gwiazd
  Nie wyłączając posłów PIS:))

  Cały Zarząd SPD aż zadrżał z oburzenia

  Jest w zarządzie kilku zacnych dziennikarzy, którzy ochoczo walczą ” z patologiami III RP”

  – pani Jadwigo…?!
  – panie prezesie Skowroński…?

  http://old.sdp.pl/Wladze-SDP

  Czyżbyście dotąd nie otrzymali przyzwolenia do obrony jednego z najlepszych twórców ??!

  Tacy byliście biegli pisząc Oświadczenia w sprawie wypowiedzi Brauna w Klubie Ronina:)

  http://ngopole.pl/2012/11/28/sdp-krytycznie-o-braunie/

  A gdzie są Adamskie i Karnowskie z „niepoprawnych mediów”?
  Czyżby pan Adamski nadal sądził i dzielił dziennikarzy na tych mądrzejszych, oświeconych ( jak on) i braunową resztę?

  „Będę jednak radykalniejszy niż prof. Nowak. Uważam, że głupie wystąpienia Brauna należy z całą siłą potępić. Inaczej wyrządzi ono prawicy więcej szkód, niż się spodziewamy”

  Gdzie wasz wolnościowy zapał?

  Nie wspomnę o innych ” endekach z roządku” czyli Ziemkiewiczach czy ” partyzantach słowa” Sakiewiczach….

  Sprawę jak zwykle wyłuszczył Coryllus
  ( rację ma przysłowie, że przyjaciół poznaje się w biedzie)

  Dlaczego PiS nie wypowiada się w sprawie Brauna?

  Clou wpisu Coryllusa:

  Uważam, że wszyscy wpływowi politycy prawicy, tak zwanej prawicy, oraz wpływowi ludzie z nią sympatyzujący, a także dziennikarze, od Sakiewicza począwszy na Ziemkiewiczu kończąc powinni zabrać głos w sprawie Grzegorza Brauna i bronić wszelkimi dostępnymi sposobami. Czy będzie to miało jakiś skutek czy nie nie jest w tej chwili ważne. Wszyscy ci ludzie powinni to zrobić, ponieważ brak tej reakcji odbiera im autentyczność i czyni z nich polityków, publicystów i ludzi z papieru

  http://coryllus.salon24.pl/598545,dlaczego-pis-nie-wypowiada-sie-w-sprawie-brauna

 5. z Niemodlina
  | ID: 75d4e967 | #5

  @z Niemodlina

  Jan Miodek, wystarczy.

Komentarze są zamknięte