W setną rocznicę I wojny światowej przywrócą pamięci Pomnik Jeńców Serbskich

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Pomnik w Łambinowicach fot. CMJW25 czerwca (środa) o godz. 10.30 CMJW zaprasza na uroczystość wieńczącą prace konserwatorskie przy Pomniku Jeńców Serbskich na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Organizatorami przedsięwzięcia są: Konsul Honorowy Republiki Serbii Ranko Tomović, Wójt Gminy Łambinowice Tomasz Karpiński, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu prof. dr hab. Danuta Kisielewicz i Dyrektor Muzeum dr Violetta Rezler-Wasielewska.

Pomnik Jeńców Serbskich to wyjątkowy obiekt na zabytkowym Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach – wojennej, międzynarodowej nekropolii, jednej

z największych w Polsce. Jest najstarszym z wszystkich znajdujących się na cmentarzu pomników, związanych z I wojną światową. Został wzniesiony w 1917 r. przez jeńców serbskich. Upamiętnili oni w ten sposób śmierć towarzyszy niewoli  z niemieckiego kompleksu obozowego Lamsdorf (Łambinowice), w którym podczas I wojny światowej było przetrzymywanych około 90 tys. żołnierzy państw Ententy (prawie siedem tysięcy z nich zmarło).

Pomnik wyróżnia się usytuowaniem w centralnej części głównej alei cmentarza oraz figuralną formą: na masywnym prostopadłościanie znajduje się rzeźba, która przedstawia pogrążoną w żałobie kobietę. Z tego powodu zabytek bywa określany mianem bolejącej Niobe. Został wykonany z piaskowca. Upływający czas zostawił na nim wyraźne ślady.

Inicjatywa Konsula Honorowego Republiki Serbii w Polsce, Ranko Tomovića, polegająca na przeprowadzeniu prac konserwatorskich przy pomniku, która została zrealizowana przy dużym zaangażowaniu Urzędu Gminy w Łambinowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Muzeum, hamuje proces niszczenia pomnika i przywraca go naszej pamięci. Dzięki niej pomnik odzyskuje swą dawną postać. Dzieje się to w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, która obchodzimy w 2014 r.

Prace konserwatorskie zostały wykonane przez Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Sfinansowano je ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Opolskiego Konserwatora Zabytków, Wojewody Opolskiego oraz wielu osób i instytucji biorących udział w zbiórce publicznej.

V. Rezler-Wasielewska

  1. Historyk
    | ID: 92ad1f93 | #1

    Wielkie brawa dla Muzeum i Pani Dyrektor.

  2. Irena
    | ID: f0345818 | #2

    Dobrze wykonuje swoje obowiazki pani dyrektor.Podziękowania.

Komentarze są zamknięte