Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego

Autor Obywatelski

NZSOświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego

W związku z opublikowaniem artykułu Pana Romana Kowalczyka na portalu wpolityce.pl w dniu 30 kwietnia 2014 r. dotyczącego odmowy udziału w debacie Pana Bogdana Zdrojewskiego z Panem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, a w szczególności poniższego fragmentu:

„Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lider listy PO na Dolnym Śląsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, unika jak może debaty z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim(…). Odrzucił propozycję debaty zgłoszoną przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego.”

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego (NZS UO) pragnie odciąć się od wszelkich insynuacji na tle politycznym. NZS UO jest organizacją całkowicie apartyjną, która za cel stawia sobie rozwój swoich członków oraz kreowanie studentów na świadomych obywateli podejmujących przemyślane decyzje. Kierując się tą misją organizujemy spotkania z ciekawymi osobami: politykami, publicystami czy historykami. Debata, która planujemy zorganizować pod tytułem „Co z tą kulturą?” ma na celu poszerzenie horyzontów studentów Uniwersytetu Opolskiego, a nie wyborczą konfrontację dwóch kandydatów. Stanowczo protestujemy przed wciąganiem organizacji, która w nazwie ma niezależność w rozgrywki polityczne pomiędzy dwiema największymi polskimi partiami.

Informujemy również, że nikt z członków NZS UO nie kontaktował się z Panem Romanem Kowalczykiem oraz nie przekazywał informacji dotyczącej naszych rozmów z Panem Bogdanem Zdrojewskim.

W tym miejscu również potwierdzamy informacje o udzielonej nam odmowie udziału w debacie przez Pana Bogdana Zdrojewskiego, który jednak wyraził chęć osobnego spotkania ze studentami.

Michał Sosna
Rzecznik Prasowy NZS UO

Komentarze są zamknięte